Ιανουαρίου 18, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
«Προϊόντα» - Υπηρεσίες
 
 Το IνστιτούτοΥποδομές - Υπηρεσίες«Προϊόντα» - ΥπηρεσίεςΕργαστήριο κινητικότητας & οικιακού αυτοματισμού     

Η έρευνα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την διερεύνηση και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την υποστήριξη όλων στην καθημερινή μετακίνηση και στις μεταφορές, όπως υποστήριξη που παρέχεται για την προετοιμασία πριν το ταξίδι (π.χ. από στο σπίτι) αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (π.χ., μέσα στο αυτοκίνητο ή στο τρένο).Από τις αρχές του 2008, ως μέσο υποστήριξης της έρευνας προς αυτήν την κατεύθυνση, λειτουργεί στο ΙΜΕΤ το Εργαστήριο Κινητικότητας και Οικιακού Αυτοματισμού. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASK-IT (βλ. http://www.ask-it.org/), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική ενσωμάτωση (eInclusion) του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου.Σκοπός και Αρχές

 Η υποδομή αυτή του ΙΜΕΤ μπορεί να θεωρεί και ως «κινητή οικιακή υποδομή» δεδομένου ότι ως στόχο να εξυπηρετήσει:

  • αφενός, απαιτήσεις που αφορούν σε οικιακό αυτοματισμό σε ιδιωτικά σπίτια με σκοπό την άνεση και ασφάλεια των ενοίκων,
  • και αφετέρου την ανάγκη του σύγχρονου και διαρκώς εν κινήσει χρήστη για εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και έλεγχο της κατάστασης της οικίας του, έτσι ώστε να νιώθει πιο άνετα και περισσότερη ασφάλεια όταν αφήνει το σπίτι π.χ. για ένα ταξίδι,
  • καθώς και τις απαιτήσεις όσον αφορά την υποστήριξη εντός οικίας για την προετοιμασία μιας μετακίνησης ή ταξιδίου (π.χ., να προγραμματίσουν μία διαδρομή ή να συλλέξουν πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με κάποιο ταξίδι).

Κοινή γραμμή σε όλα τα παραπάνω είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη, συμπεριλαμβανομένου των ιδιαίτερών αναγκών των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.    
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τελικός Χρήστης

Χωρίς την Κινητή Υποδομή Οικιακού Αυτοματισμού

Με την Κινητή Υποδομή Οικιακού Αυτοματισμού

Χωρίς την υποστήριξη των υπηρεσιών «Πριν και κατά το Ταξίδι»

Πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του την περιπλοκότητα του μοντέρνου τρόπου ζωής και μετακίνησης.

Απολαμβάνει τις επιπλέον  δυνατότητες οικιακού αυτοματισμού εντός και εκτός σπιτιού.

Με την υποστήριξη των υπηρεσιών «Πριν και κατά το Ταξίδι»

Απολαμβάνει επιπλέον δυνατότητες στην οργάνωση των (καθημερινών) μετακινήσεών του.

Απολαμβάνει επιπλέον  ενίσχυση, ανεξαρτησία και άνεση παντού.Οι αρχές που πλαισιώνουν και καθοδηγούν τις προσπάθειες αυτές στο ΙΜΕΤ είναι οι εξής:

  • η εκπλήρωση υποκειμενικής χρησιμότητας και ευκολίας χρήσης
  • η ενίσχυση ατομικής κινητικότητας.
  • ο εμπλουτισμός και η εφαρμογή των πρακτικών σχεδίασης για όλους.
  • η εξασφάλιση ποιοτικής εμπειρίας του χρήστη.
  • η προώθηση της διαλειτουργικότητας
  • η προώθηση της ενοποίησης πληροφοριών και υπηρεσιών.

Στο σπίτι: Προσβάσιμος οικιακός αυτοματισμός και υποστήριξη «πριν το ταξίδι»Το Εργαστήριο Κινητικότητας και Οικιακού Αυτοματισμού αποτελείται, προσωρινά, από ένα δωμάτιο που προσομοιώνει ένα διαμέρισμα με όλους τους βασικούς χώρους: καθιστικό σαλόνι, υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο.

Το Εργαστήριο Κινητικότητας και Οικιακού Αυτοματισμού του ΙΜΕΤ, εκτός από κλασσικές τεχνικές που εφαρμόζονται γενικότερα στον οικιακό αυτοματισμό (όπως έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού, έλεγχος θυρών και παραθύρων, ασφάλεια και επιτήρηση συστημάτων, κ.λπ.), διαθέτει επιπλέον λειτουργίες, όπως ο έλεγχος οικιακού multimedia entertainment system, η (αυτό-)προσαρμογή του περιβάλλοντος – φυσικού και ηλεκτρονικού - ανάλογα με τις ατομικές προτιμήσεις (π.χ., «σκηνοθεσία» για δείπνο ή πάρτι) και ανάλογα με το προφίλ του χρήστη (π.χ., ρυθμίσεις για χρήστες με προβλήματα ακοής, όρασης ή κινητικότητας).  

Το περιβάλλον διάχυτης νοημοσύνης συνθέτουν, μεταξύ άλλων, διάφορες φιλικές και προσβάσιμες για τον εκάστοτε χρήστη διεπαφές αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένου ενός Media Center, ενός προσωπικού Η/Υ, διάφορες οθόνες αφής, και της δυνατότητας επικοινωνίας με αυτά μέσω του τηλεχειριστηρίου ενός ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου.Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί διάφοροι αισθητήρες (θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα και αισθητήρες κινήσεων) και κάμερες, καθώς και δίκτυα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Τέλος, υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές, βασισμένες σε ασύρματα πρωτοκόλλα επικοινωνίας. Η πρώτη βασίζεται σε OSGi περιβάλλον και χρησιμοποιείται από τις συσκευές PDA και PC, ενώ η δεύτερη υλοποιήθηκε σε JADE framework που βασίζεται στους «έξυπνους πράκτορες» (agents), η οποία χρησιμοποιείται για συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων (μικρή μνήμη) όπως κινητά με λειτουργικό σύστημα Symbian.Οι οικιακές υπηρεσίες ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ASK-IT παρέχοντας έτσι μια ενιαία διεπαφή, υπό το κοινό ASK-IT λογισμικό-πελάτη, που προσφέρει εντός του σπιτιού πρόσβαση και σε όλες τις υπηρεσίες του ASK-IT: προγραμματισμός μετακίνησης ή ταξιδίου, αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος, ηλεκτρονική μάθηση και εργασία (e-Learning, e-Working), κ.λπ.Συνολικά, το Εργαστήριο Κινητικότητας και Οικιακού Αυτοματισμού του ΙΜΕΤ είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται και στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.  Για παράδειγμα, οι χρήστες με κινητικά προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις εφαρμογές μέσω του χειριστηρίου της ηλεκτρικής αναπηρικής καρέκλας, το οποίο επικοινωνεί με όλες τις συσκευές είτε με υπέρυθρες, είτε με το πρωτόκολλο BluetoothTM. Από άποψη προσαρμοστικότητας λογισμικού, η διεπαφή του χρήστη καθώς και η λειτουργικότητα του συστήματος μπορούν να προσαρμόζονται στο προφίλ του χρήστη και σε όλες τις τυπικές συσκευές εισόδου. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπ όψιν η φυσική δυνατότητα πρόσβασης, π.χ., οι οθόνες είναι τοποθετημένες σε ένα χαμηλότερο ύψος έτσι ώστε μπορούν να προσεγγιστούν από χρήστες αμαξιδίων.Για χρήστες με προβλήματα όρασης, υλοποιήθηκαν επιπλέον προσαρμογές στις διεπαφές του χρήστη, π.χ., με μεγαλύτερη γραμματοσειρά και υψηλότερη αντίθεση φωτισμού και χρωμάτων όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο ταξίδι: Ενημέρωση και έλεγχος εξ’ αποστάσεως

Η καινοτόμος πλευρά αυτού του έργου ενέχεται στην επαυξημένη πρόσβαση και στην ελευθερία που παρέχει στο χρήστη σχετικά με την κινητικότητα, τον οικιακό έλεγχο, και την αυτοματοποίηση.Προκειμένου να υποστηρίξει τον σύγχρονο πολίτη στις μετακινήσεις του στην πόλη και ανά τον κόσμο, το ΙΜΕΤ μελετά και αναπτύσσει φιλικές προς το χρήστη διεπαφές σε «προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς» (PDAs) και σε έξυπνα τηλέφωνα (smart phones).

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν από οπουδήποτε στον κόσμο να ενημερωθούν και να επέμβουν στην κατάσταση των οικιακών συσκευών τους και εν οίκο ευφυή συστήματα, π.χ., να προγραμματίσουν το φούρνο να θερμάνει το φαγητό ενόσω επιστρέφουν στο σπίτι με το αυτοκίνητο με τη σίγουρα ότι το σύστημα θα φροντίσει να αντιδράσει κατάλληλα, π.χ., εάν ανιχνευτεί καπνός. Οι υλοποιημένες λειτουργίες για την άμεση ενημέρωση του χρήστη περιλαμβάνουν αναδυόμενα μηνύματα στη συσκευή που φέρει ο χρήστης καθώς και μηνύματα SMS.Νέα και Εκδηλώσεις
1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

 
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων