Ιανουαρίου 22, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

 
 R&DPublications2007     

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.      Giannopoulos, G.A., Giannakos, K., (2007), “Restructuring the Greek Railways: Current progress and evaluation of alternative schemes”, Transport Reviews, Vol. 27, No. 3, pp. 355-378, May 2007.

2.     Giannopoulos, G.A., "Training and research in the field of transport: Administrative and funding issues in Greece and Europe, a comparative approach", Comparative Technology Transfer & Society Journal (CTTS), special issue "The Technology Transfer Specialist: Education & Training Needs" (to be published).

3.      Aifadopoulou G., “Facilitating Trade along panEuropean corridors n° X, V and Adriatic Ionion via planning of freight and logistics centres: the IMONODE project recommendations”, Report of the 134th Round Table on Transport Economics ‘Market access, trade in transport services and trade facilitation’, ECMT 2007

4.      G. Aifadopoulou, A. Ziliaskopoulos, E. Chrysochoou, “A multi-objective optimum path algorithm for passenger pre- trip planning in multimodal transportation networks”, Journal of the Transportation Research Board (2007) (έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση).

5.      Tyrinopoulos Y., Morfoulaki M., Aifadopoulou G., “Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach”, Journal of the Transportation Research Forum, pp. 63-72, Volume 46, No. 1, Spring 2007.

6.      Tyrinopoulos Y., Aifadopoulou G., “A Complete Quality Control Methodology for the Passenger Services in the Public Transport Business”: Journal of European Transport (Transporti Europei). (Paper accepted)

7.      Ringbauer, B., Peissner, M., Gemou, M., “From “Design for all” towards “Design for one” – a modular user interface approach”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.5, part I, pp517-526, 2007, Springer, ISSN0302-9743.

8.      Danielsson, L., Lind, H., Bekiaris, E., Gemou, M., Amditis, A., Miglietta, M., Stålberg, P., “HMI Principles for LATERAL SAFE Applications”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.6, part II, pp330-338, 2007, Springer, ISSN0302-9743

9.      Bekiaris, E., Panou, M., Tsioutras, A., «Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων στην εκμάθηση οδήγησης», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2007, ISBN 978-960-930008-7.

10.  M. Panou, E. Bekiaris, V. Papakostopoulos, “Modelling Driver Behaviour in EU and International Projects”, Contribution in “Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments, Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design”, with editors P.C. Cacciabue and C. Re, Springer-Verlag London Limited, 2007, p. 3-25.

11.  Bekiaris, E., Panou, M., Tsioutras, A., «Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων στην εκμάθηση οδήγησης» (in English: The use of modern tools and methods for driving training”), Thessaloniki, Greece 2007, ISBN 978-960-930008-7.

12.  Panou, M., Bekiaris, E., Mousadakou, A., “E&D travellers needs in infomobility services”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.1, part I, pp853-860, 2007, Springer, ISSN0302-9743.

13.  Bekiaris, E., Panou, M., Garcia Robledo, M., “Towards an accessible Europe”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.2, part II, pp527-535, 2007, Springer, ISSN0302-9743.

14.  Jap, B.T., Lal, S., Fischer, P., Bekiaris, E., «Using spectral analysis to extract frequency components from Electroencephalography: Application for fatigue countermeasure in train drivers”, In: Advances in Broadband Communications and Networks, Agbinya, J.I., Sevimli, O., Reisenfeld, S., Li., Y. and Lal, S. (eds.)

15.  Bekiaris, E., Panou, M., Tsioutras, A., «The usage of modern tools and methods for drivers’ training”, Thessaloniki, Greece 2007, ISBN 978-960-930008-7

16.  Panou, M., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., “Modeling Driver Behaviour in EU and International Projects”, In: Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments, Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design, P.C. Cacciabue and C. Re (eds.), Springer-Verlag London Limited, 2007, p. 3-25.

 

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.        Giannopoulos, G.A., “Road Safety in countries with less developed infrastructures: Issues and actions to maximize effect with minimum resources”, Keynote speech Road Safety on Four Continents Conference, Bangkok, Thailand, 14-16 November, 2007.

2.        Giannopoulos, G.A., “Transport research cooperation issues between EU and US”, Conclusions of a special Session organised and Chaired by Prof Giannopoulos on same subject, at the WCTR 2007 Conference, Berkeley,  June 24-28, 2007.

3.        Bekiaris, E., Kalogirou, K., Panou, M., ‘Personalised infomobility services within ASK-IT project’, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China.

4.        Panou, M., Bekiaris, E., ‘Towards the development of an ADAS/IVICS training module for driving simulators’, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China.

5.        Amditis, A., Pagle, K., Tsogas, M., Bekiaris, E., Panou, M., Helene Tattegrain Veste, Thierry Bellet, Serge Boverie, Matti Kutila, Gustav Markkula, ‘A real time platform for estimating the driver–vehicle–environment state in AIDE IP’, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China.

6.       Panou, M., Bekiaris, E., ‘A new concept on the integration of driving simulators in driver training – The TRAIN-ALL approach’, 14th International Conference on Road Safety in Four Continents, in ‘Abstracts of Conference papers’, p.82, 14-16 November, Bangkok, Thailand.

7.       Bekiaris, E., Gaitanidou, E., Kalogirou, K., Spanidis, P., “Personalized System for In-Vehicle Transmission of VMS information – Design, Implementation and Testing within the Context of the IN-SAFETY project”, 14th International Conference Road Safety on Four Continents, Bangkok, Thailand 14-16 November 2007.

8.        Panou, M., Bekiaris, E., “A New Concept on the Integration of Driving Simulators in Driver Training – The TRAIN-ALL Approach”, 14th International Conference Road Safety on Four Continents, Bangkok, Thailand 14-16 November 2007.

9.        Bekiaris, E., Kalogirou, K., Panou, M., “Personalised infomobility services within ASK-IT project”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

10.    Amditis, A., Pagle, K., Tsogas, M., Bekiaris, E., Tattegrain Veste, H., Bellet, T., Boverie, S., Kutila, M., Markkula, G., “A real time platform for estimating the Driver - Vehicle – Environment state in AIDE Integrated Project”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

11.    Panou, M., Bekiaris, E., “Towards the development of an ADAS/IVICS training module for driving simulators”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

12.    Nikolaou, S., Bekiaris, E., “Multimedia Training Tool for drivers’ training on in-vehicle ADAS/IVIS”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

13.    Patrinos, A., Tzovaras, D., Bekiaris, E., “Real Time Decision Support System for the Routing of Dangerous Goods Vehicles”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

14.    Amditis, A., Varalda, G., Saluaar, D., Mantzouranis, I., Loupos, K., Bekiaris, E., “How VR supports the development of ADAS – IVIS and intelligent transportation systems”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October 2007.

15.    Chouvarda, I., Papadelis, Ch., Kourtidou-Papadeli, Ch., Bamidis, P., Koufogiannis, D., Bekiaris, E., Maglaveras, N., “Non-linear analysis for the sleepy drivers problem”, 12th International Health (Medical) Informatics Congress, MEDINFO 2007, 20 – 24 August 2007, Brisbane, Australia.

16.    Bekiaris E., “Using micro and nano-sensors to capture the involuntary wakefulness to sleep transition of healthy people”, Proc. of the 4rth Personalised Healthcare conference (pHealth 2007), Chalkidiki, Greece, 20-22 June 2007.

17.    Lu, M., Wevers, K., Alessandretti, G., Damiani, S. and Bekiaris, E., “Exploring feasibility of safety related driving assistance systems”. In Proceedings: 86th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., 21-25 January, 2007.

18.    Pelkmans, L., Govaerts, L., Portouli, E., Christidis, P., Laurikko, J., Georgopoulos, P., “Assessment of Measures to support biofuel introduction in European countries”, 15th European Biomass Conference and Exhibition, 7-11 May 2007, Berlin, Germany.

19.    Gagatsi E., Review of Maritime Transport Safety and Security Practices and Compliance levels: case studies in Europe and South East Asia, Young Researchers Seminars (YRS) 2007, Brno, Czech Republic, 27 to 30 May 2007.

20.    Gagatsi E., Tyrinopoulos Y., «Port policy and critical factors for increasing competitiveness: the Greek case», World Conference on Transport Research 2007 (WCTR 2007) June 25, 2007.

21.    Antoniou C., Gagatsi E., Tyrinopoulos Y., “Technological innovation in multimodal freight transport: key to growth and competitiveness”, 1ο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και Συμπληρωματικότητα των Μεταφορικών Μέσων, Προοπτικές για τις Συνδυασμένες Μεταφορές» Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος - 10, 11 & 12 Μαΐου 2007.

22.    Kyriacos C. Mouskos, Athanasios K. Ziliaskopoulos, Evangelos A. Mitsakis, Curtis Barrett, Tommaso Bonino, “Off-line risk assessment and incident impact traffic flow estimation techniques for a monitor integrated road safety system”, ITS 2007 Denmark-Aalborg, 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services Aalborg, Denmark, 18-20 June 2007.

23.    Evangelos Mitsakis, Athanasios Ziliaskopoulos, “Dynamic Traffic Assignment in Network Control and Signalization”, INFORMS Annual Meeting 2007, Seattle, Washington, U.S.A., 4-7 November 2007.

24.    Haralampous G, Ayfandopoulou G, “Optimisation of rail freight operations along the network of the Western Balkans”, 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές, WCTRS2007, Berkley California 24-26 Ιούνιου 2007.

   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων