Ιανουαρίου 22, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

 
 R&DPublications2006     

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.      Giannopoulos, G.A., Tyrinopoulos Y., "Intermodal Freight Transport between Europe and Asia: a structured approach to policy making and problem solving", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1966, pp. 16-26, November 2006.

2.      Giannopoulos, G.A., “Transport Policy and Research Issues in Greece and the EU: Current facts, prospects, and priorities”, chapter in book TRANSTEC, Elsevier, 2006.

3.      Tyrinopoulos Y., Aifadopoulou G., “A Complete Quality Control Methodology for the Passenger Services in the Public Transport Business”, ASCE magazine (pending approval)

4.      Tyrinopoulos Y., Morfoulaki M., Aifadopoulou G., “Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach”, Transportation Research Forum magazine (pending approval)

5.      Canisius S, Ploch T, Hubner E, Bekiaris E., Vogelmeier C., Becker HF, Penzel T. , “Quantification of daytime sleepiness in young, healthy subjects during a reaction time test (VIGIMAR) and Karolinska Drowsiness Test (KDT)”. Sleep Medicine, Vol. 7, Supp. 2, S124-S125, 2006.

6.      Canisius S, Ploch T, Hubner E, Bekiaris E., Vogelmeier C., Becker HF, Penzel T., “Quantification of daytime sleepiness in young, healthy subjects during a reaction time test (VIGIMAR) and Karolinska Drowsiness Test (KDT)”. Somnologie Vol. 10, S1, page 8.

7.      Karaseitanidis, I., Amditis, A., Patel, H., Sharlpes, S., Bekiaris, E., Bullinger, A., Tromp, J., “Evaluation of virtual reality products and applications from individual, organizational and societal persepectives – The “VIEW” case study”, Int.J. Human-Computer Studies, Vol 64, 2006, p. 251-266.

8.      Panou, M., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., “Modeling Driver Behaviour in EU and International Projects”, In: Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design, P.C. Cacciabue and C. Re (eds.), Springer, UK, 2006.

9.      Brookhuis, K., de Waard, D., Marchau, V., Wiethoff, M., Walta, L., Bekiaris, E., “Self-explaining and forgiving roads to improve traffic safety”, In Developments in Human Factors in Transportation, Design and Evaluation, de. Waard, D., Brookhuis, K., Toffetti, A. (eds.), p. 1-11, Maastricht, the Netherlands, 2006, Shaker Publishing.

 

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.      Γιαννόπουλος Γ.Α., “Η Έρευνα στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα και την ΕΕ”, προσκεκλημένος ομιλητής στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

2.      Giannopoulos, G., Aifadopoulou, G., Charalampous G., “Development of Intermodal Freight Terminals: A methodology for building optimal networks of terminals and its application in South Eastern Europe”, paper presented in the 85th TRB Annual Meeting, Washington D.C. 22-26 January 2006.

3.      Penzel T, Becker H, Canisius S, Bekiaris E., “New Sensors and Algorithms for the Detection of Sleepiness and Sleep Disorders”, World Congress on Biomedical Engineering 2006, Seoul, South Korea.

4.      Lal S., Bekiaris E., "The Reliability of Sensing Fatigue from Neurophysiology", AusWireless’06 Conference, 13-16 March, Sydney, Australia, 2006.

5.      Αϋφαντοπούλου Γ., «Efficient and sustainable transport systems and access to the information society; IMONODE - Efficient Integration of Cargo Transport Modes & Nodes in CADSES area», Interreg III B CADSES project conference: Setting regions in motion, Αλεξανδρούπολη, 20-21 Μαρτίου 2006.

6.      Aifadopoulou G., “La recherche en socio-économie des transports en Grèce”, Sixièmes rencontres francophones Est-Ouest de socio-économie des transport (NTUA), Athènes, 4-5 May 2006.

7.      Αϋφαντοπούλου Γ., «Ο ρόλος του Δυτικού Άξονα στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων και η σημερινή κατάσταση των σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Ν.Α. Ευρώπη», Ημερίδα: Δυτικός Σιδηροδρομικός Άξονας – Το μεγάλο έργο των διευρωπαϊκών δικτύων, Πάτρα, 13 Μαϊου 2006.

8.      Γιαννόπουλος Γ., Αϋφαντοπούλου Γ., Μορφουλάκη Μ., Μαργαρίτης Δ., «Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα», 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

9.      Αϋφαντοπούλου Γ., Μορφουλάκη Μ., «Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων στο Ινστιτούτο Μεταφορών – Από την ιδέα στην υλοποίηση», 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

10.  Αϋφαντοπούλου Γ., Χρυσοχόου Ε., Μιζάρας Β., Παχίνης Θ., «Οργάνωση δεδομένων και αλγόριθμος πολυτροπικού σχεδιασμού ταξιδίου με υπεραστικά μέσα μεταφοράς στον Ελληνικό χώρο», 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

11.  Αϋφαντοπούλου Γ., Τυρινόπουλος Γ., Παπαγιαννάκης Α., Τόσκας Ι.,  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου της Ποιότητας των Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

12.  Τυρινόπουλος Γ., Γαγάτση Ε., “Ανταγωνιστικότητα Ελληνικών λιμένων: Κρίσιμες παράμετροι, αδυναμίες και προοπτικές ανάπτυξης”, 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

13.  Τυρινόπουλος Γ., Μίκικη Φ., “The Integration of Transport Indicators into Transport Policy Development: the current situation and prospects”, 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006.

14.  Νικολάου Σ., Μπεκιάρης Ε., "Drivers’ Training: How to familiarize different target groups on the use of new intelligent in-vehicle systems”, 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαϊου 2006, σελ. 540-547.

15.  Giannopoulos G.A., “Road Transport Contributing to a sustainable society: Vision of the future”, keynote speech, Transport Research Arena – TRA Conference, 12-15 June, 2006, Gothenburg, Sweden.

16.  Μητσάκης Ε., Ζηλιασκόπουλος Α., ""Μέθοδοι αποτίμησης επικινδυνότητας για ολοκληρωμένα συστήματα οδικής ασφάλειας", Transport Research Arena 2006, CEDR-European Commision-ERTRAC, Γκέτεμποργκ - Σουηδία, 12-15 Ιουνίου 2006.

17.  Αϋφαντοπούλου Γ., Χρυσοχόου Ε., Ζηλιασκόπουλος Α, «Time depended multi-objective optimum path algorithm in multimodal transportation networks», 18ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Κοζάνη, 15–17 Ιουνίου 2006.

18.  Penzel T, Becker HF, Canisius S, Bekiaris E., “Analysis of EEG, Heart Rate Variability and other autonomous signals to detect sleepiness”, European Sleep research Society 2006 meeting.

19.  Kondili E., Bekiaris E., Papapostolou, Ch., Kaldellis, J.K., “Biofuels for transportation in Europe: current status and prospects”, IX World Reneable Energy Congress and Exhibition, Florence, Italy, 19-25 August 2006.

20.  Papadelis Ch., Papadeli-Kourtidou Bamidis, P., Chouvarda I., Koufogiannis D., Bekiaris E., Maglaveras N., “Indicators of sleepiness in an ambulatory EEG study of night driving”, Proc. of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, New York, 30 August - 3 September 2006.

21.  Αϋφαντοπούλου Γ., Χαραλάμπους Γ., “Development of Intermodal Transport in SE Europe: Proposed Network of Intermodal Transport terminals and Corridors”, 46ο Συνέδριο Ευρωπαικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA), Βόλος, 1 Σεπτεμβρίου 2006.

22.  Aifadopoulou G., Chrisochoou E., Ziliaskopoulos T., “A multi-objective optimum path algorithm for passenger pre-trip planning in multimodal transportation networks”, Transportation Research Board, 86th Annual Conference & Journal of The Transportation Research Board.

23.  Bekiaris E., Panou M., Papakostopoulos V., Tsioutras A., “Results of the assessment of elderly drivers in a driving simulator as part of an assessment protocol”, Driving Simulation Conference (DSC) Europe, 4-6 October 2006, Paris, France.

24.  Tzovaras D., Bekiaris E., Gemou M., “Dangerous Goods Transportation Routing, Monitoring and Enforcement”, 13th World Congress on ITS, 8-12 October 2006, London

25.  Bekiaris E., Panou M., Papakostopoulos V., “Assessment results of an innovative driver assessment system and tools for elderly drivers”, 13th World Congress on ITS, 8-12 October 2006, London

26.  Panou M., Bekiaris E., “Towards the development of an adaptation strategy for safe and integrated infomobility services use by mobility impaired drivers”, 13th World Congress on ITS, 8-12 October 2006, London

27.  Nikolaou S., Bekiaris E., “Prioritisation of applications for hypovigilance detection and prediction: Towards a multisensorial platform for driver hypovigilance monitoring”, 13th World Congress on ITS, 8-12 October 2006, London.

28.  Portouli E., Gemou M., Papakostopoulos V., Bekiaris E. “HMI pilots for lateral safe applications”. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, 2006.

29.  Lu M., Wevers, K., Bekiaris E., “A bi-level approach for modelling and evaluating road traffic safety measures”, 13th World Congress on ITS, 8-12 October 2006, London.

30.  Benz T., Gaitanidou E., Spyropoulou I., Yannis G., Tapani A., “Modelling Road Traffic Safety – The IN-SAFETY approach”, ITS World Congress, 8-12 October 2006, London, UK.

31.  Lu M., Wevers K., and Bekiaris E., “Physical road infrastructure measures for traffic safety”, 19th ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) Workshop, Minsk, 26-27 October, 2006

32.  Gaitanidou E., Bekiaris E., “Providing personalised transportation content information to people with mobility impairments”, ASK-IT 1st International Conference, 26-27 October 2006, Nice, France.

33.  Maglavera S., Maglaveras N., Lekka I., Bekiaris E., Penzel T., Canisius S., Jacob N., Leondaridis L., “SENSATION remote monitoring system that enables monitoring of patients with selected sleep disorders”, Proc. of the International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB) 2006, Ioannina, Greece, 26-28 October 2006

34.  Visintainer F., Panou M., Pagle K., “ADAS & IVICS for all’, ASK-IT International Conference, in CD proceedings, Nice, October 2006, France.

35.  Panou M., Bekiaris E., Wiethoff M., “Ambient Services framework application in eight sites”, ASK-IT International Conference, in CD proceedings, Nice, October 2006, France.

36.  Tzovaras D., Gemou M., “Cooperative system for the dangerous goods vehicles safest route”, Gefährliche Ladung – Das Gefahrgutmagazin, November 2006.


   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων