Ιανουαρίου 22, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΔραστηριότηταΌχημα - Ασφάλεια - Προσβασιμότητα     
Ενεργά Έργα Ελαχιστοποίηση
IN LIFE - INdependent LIving support Functions for the Elderly1/5/2014
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: H2020http://www.inlife-project.eu/

ISABELLE - Εργαλείο Εκτίμησης της Παροχής Ολοκληρωμένης Ασφάλειας των Δικυκλιστών1/1/2012
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή_Marie Curiehttp://isabelle-project.eu/
Στόχος του έργου ISABELLE είναι να αναπτυχθεί βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών τραυματισμού των ατυχημάτων ...

MOBILITY4EU - Action Plan for the future of Mobility in Europe1/1/2016
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: H2020http://www.mobility4eu.eu/
Το Ευρωπαϊκό έργο MOBILITY4EU έχει σκοπό να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων μ&eps...

PROSPERITY4ALL - Ecosystem infrastructure for smart and personalised inclusion and PROSPERITY for all stakeholders1/2/2014
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.prosperity4all.eu/

RESOLUTE - RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment1/5/2015
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: H2020

SOCIAL CAR - pen social transport network for urban approach to carpooling1/6/2015
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: H2020

 
Ολοκληρωμένα Έργα Ελαχιστοποίηση
2-BE-SAFE - Ασφάλεια και οδική συμπεριφορά δικυκλιστών1/1/2009
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 7η Προγραμματική Περίοδοwww.2besafe.eu
Μέχρι το 2008, η έρευνα σχετικά με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ασφάλεια επικεντρώθηκε κυρίως στις κοινων&iot...

2DECIDE - Toolkit for sustainable Decision Making ITS deployment1/10/2009
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.2decide.eu
Το έργο 2DECIDE προέκυψε ως απάντηση στην ανάγκη για ένα εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων ITS σε Ευρωπ&alp...

ACCESS2ALL - Σχήματα μετακινήσεων που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες από όλους τους χρήστες 1/12/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 7η Προγραμματική Περίοδοwww.access-to-all.eu
Ο κύριος στόχος του έργου ACCESS2ALL  ήταν να ενθαρρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων μεταφορ...

ACCESSIBILITY PASS - ACCESSIBILITY PASS1/2/2013
Funded By: PEOPLECERThttp://www.accessibilitypass.org/en/Pages/AccessibilityPass.aspx
Ο σκοπός του έργου ACCESSIBILITY PASS  είναι η ανάπτυξη  προϊόντων από την εταιρεία που αφορούν  την αξιολόγηση και π&io...

ACTIBIO - Unobtrusive Authentication Using ACTIvity Related and Soft BIOmetrics1/3/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.actibio.eu
Το έργο ACTIBIO στόχευει στην ανάπτυξη μίας πρότυπης μεθόδου πολυτροπικής (multimodal) βιομετρίας, η οποία στηρίζε&tau...

AEGIS - Ανοιχτό Πλαίσιο Προσβασιμότητας: Υπόβαθρο, Υποδομή, Πρότυπα1/9/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.aegis-project.eu
Το έργο AEGIS ερευνά εάν οι 3ης γενιάς τεχνικές πρόσβασης παράγουν μια πιο προσιτή, εκμεταλλεύσιμη και &eps...

AGILE - Ενσωμάτωση στην Κυκλοφορία των Ηλικιωμένων Ατόμων Υποστήριξης της Κινητικότητας, οδικής Ασφάλειας και Ποιότητας Ζωής τους Μέσω της Οδήγησης Αυτοκινήτου1/4/2002
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 5ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.agile.iao.fhg.de/index_gr.html/
Στις δυτικές κοινωνίες αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Αυτό συνεπάγε...

AIDE - Προσαρμόσιμο, ολοκληρωμένο σύστημα αλληλεπίδρασης οδηγού - οχήματος1/3/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.aide-eu.org
Σήμερα, μία σειρά νέων τεχνολογιών εντός του οχήματος είναι διαθέσιμα στην αγορά, συμπεριλαμβανομέν&omeg...

ASK IT - Ευφυές Σύστημα Πρακτόρων για ολοκληρωμένες Υπηρεσίες, κατάλληλο για χρήστες με προβλήματα μετακίνησης1/10/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.ask-it.org
Τα Άτομα με προβλήματα κινητικότητας (ΑΠΚ) μπορεί να χαρακτηρίζονται από πολλούς λειτουργικούς πε&r...

AWAKE - Σύστημα αποτελεσματικής εκτίμησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησης οδικού κινδύνου.1/9/2001
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 5ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.awake-eu.org/
Ο στόχος του έργου AWAKE ήταν η αύξηση της οδικής ασφάλειας, μέσω μείωσης του αριθμού και των συνεπειών &t...

CATER - Πληροφοριακό σύστημα παραμετροποίησης τεχνολογιών οχημάτων1/9/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.cater-ist.org
Οι επιχειρήσεις στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας τείνουν να γίνουν ολοένα και πιο ανθρωπο - &p...

Cloud4All - Πλατφόρμες βασισμένες στις τεχνολογίες Cloud για την καθολική προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες1/11/2011
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://cloud4all.info/
Το έργο Cloud4All στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογιών «...

CONSENSUS - Προώθηση ομόφωνης κοινής μεθοδολογίας και κανονισμών για την αξιολόγηση των ικανοτήτων οδήγησης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). 1/9/2002
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 5ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.consensus.upv.es
Επί του παρόντος, υπάρχει έλλειμμα στην προτυποποίηση των μεθόδων και εργαλείων, για την εκτίμηση τη&s...

CREDIT - Ανάπτυξη συστήματος δημιουργίας και αξιολόγησης σχημάτων επανεκπαίδευσης εργαzομένων άνω των 45 ετών1/10/2003
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας www.credit-euproject.org
Το έργο CREDIT ειχε ως στόχο να αναπτύξει ένα σύστημα για δημιουργία και αξιολόγηση μη-επίσημων και ανεπίσ&et...

DaCoTa - Ευρωπαικό πρόγραμμα για την οδική Ασφάλεια7/1/2010
Funded By: ΕΜΠ
Τα τροχαία ατυχήματα έχουν τραγικές επιπτώσεις της στη ζωή των ανθρώπων και τεράστιες συνέπειες στ&iot...

DECOMOBIL  - Δράση στήριξης για την προώθηση μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας στο σχεδιασμό χρηστοκεντρικών εφαρμογών οικολογικής πολυτροπικής κινητικότητας1/10/2011
Funded By: Ευρωπαική Έπιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://decomobil.humanist-vce.eu/

DRUID - Οδηγώντας υπό την επήρεια Ναρκωτικών, Αλκοόλ και Φαρμάκων15/10/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.druid-project.eu/
Το ευρωπαϊκό έργο DRUID στόχευε στη μελέτη της επίδρασης του αλκοόλ, των ψυχοτρόπων φαρμάκων και των ναρ&k...

eABILITIES - Εικονική πλατφόρμα ενσωμάτωσης και οργάνωσης κέντρων προσβασιμότητας και υποστήριξης 1/9/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.eabilities-eu.org/index.html
Το έργο eABILITIES στόχευε στην ανάπτυξη πλαισίου για τις σύγχρονες και μελλοντικές δραστηριότητες στην ...

ETNA - Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής1/1/2011
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.etna-project.eu/
Μια νέα, αναβαθμισμένη μηχανή αναζήτησης, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, μελέτ&epsi...

EXCROSS   - Εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών 1/10/2011
Funded By: Ευρωπαική Έπιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.excross.eu/
Το έργο EXCROSS αποτελεί μια υποστηρικτική δράση (Supportng Acton ‐ CSA) για την ενίσχυση της αμοιβαίας αξι&omicron...

FOTsis - Δοκιμές Πεδίου Ευρείας Κλίμακας για Ασφαλή, Ευφυή και Βιώσιμη Διαχείριση των Οδικών Δικτύων στην Ευρώπη1/4/2011
Funded By: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://fotsis.com
To Έργο FOTsis εστιάζει στην αποτίμηση της επίδρασης των ευφυών συστημάτων μεταφορών στη διαχείριση του ο&del...

GOOD ROUTE - Καθοδήγηση, παρακολούθηση και αστυνόμευση/παρεμβολή της μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων1/1/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.goodroute-eu.org
Το GOOD ROUTE στοχεύει στο να κάνει τις Ευρωπαϊκές Οδικές Μεταφορές ασφαλέστερες παρέχοντας στα Οχήματ&a...

HAPPY TOURIST - HAPPY TOURIST1/2/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Leonardo Da Vinci.www.happytourist.lcd.tfo.upm.es/happy_tourist
Το έργο HAPPY TOURIST στοχεύει στην προσφορά ίσων ευκαιριών στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στον τουρ&i...

HILAS - Ενσωμάτωση του ανθρώπου στον κύκλο ζωής των αεροπορικών συστημάτων1/6/2005
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.hilas.info/mambo/
Το ερευνητικό έργο HILAS ανέπτυξε ένα υπόδειγμα καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση της εργονομίας στον &kappa...

HUMABIO - Χρήση βιοδυναμικών δεικτών και ανάλυσης της συμπεριφοράς με στόχο την αύξηση της ασφάλειας1/1/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.humabio-eu.org
Το HUMABIO είναι ένα STREP όπου νέοι τύποι βιομετρικών συνδυάζονται με τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρες ώ&si...

HUMANIST - Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός για τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας1/3/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.noehumanist.org/
Ο στόχος του HUMANIST ήταν να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας μέσα από ουσιαστικές συνεργασί&...

HyWays - Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Χάρτας για τη χρήση του υδρογόνου1/4/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.hyways.de/
To ερευνητικό έργο HyWays σκόπευει να αναπτύξει μια Ευρωπαϊκή χάρτα για τη χρήση του Υδρογόνου. Το έργο δι&epsilo...

IDEA - Ένα καινοτόμο επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.15/12/2002
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Leonardo Da Vinci www.idea.upv.es
To IDEA στόχευε στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου, συνεχούς και τυποποιημένου επαγγελματικού προγράμματ&...

IM@GINE IT - Ευφυές σύστημα προαγωγής της κινητικότητας μέσω παροχής υπηρεσιών, βάση της γεωγραφικής θέσης και της προτίμησης του χρήστη, εφαρμοζόμενο σε όλα τα μέσα μεταφοράς και με όλες τις φορητές συσκευές1/1/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.imagineit-eu.com
Οι υπάρχουσες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σχετικά με την μεταφορά είναι τοπικές, ελλιπείς κα&io...

IMMACULATE - Bελτίωση της ποιότητας του αέρα και περιορισμός του θορύβου σε αστικό περιβάλλον μέσω μιας ολοκληρωμένης, οικονομικά αποτελεσματικής και πολυ-επίπεδης εφαρμογής τεχνολογιών καθαρών οχημάτων1/9/2002
Funded By: LIFEhttp://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE02%20ENV/GR/000359
Το ΙMMACULATE στόχευε στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των επιπέδων θορύβου σε αστική π&e...

INFORMED - Ολοκληρωμένο Σύστημα για Προηγμένη και Δια Βίου Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Οδηγών Επικίνδυνων Φορτίων και Εκπαιδευτών. 30/12/2002
Funded By: Eυρωπαική Επιτροπή , Leonardo da Vinci http://www.imet.gr/informed/
Το έργο INFORMED ήταν ένα πιλοτικό έργο που στόχευε ακριβώς στους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επ&i...

IN-SAFETY - Οδική Υποδομή και Ασφάλεια1/1/2005
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.insafety-eu.org
Τα μέτρα επί της υποδομής για την οδική ασφάλεια μπορούν να μειώσουν τα συμβάντα έως 6,5%. Ωστόσο, το σχετ&i...

INTERSTRESS - Η διαπραγματικότητα (interreality) στη διαχείριση και θεραπεία διαταραχών άγχους (στρές)1/3/2010
Funded By: Ευρωπαική Έπιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο http://interstress.eu/index.php/el
Ο σκοπός του έργου INTERSTRESS είναι να σχεδιάσει, υλοποιήσει και ελέγξει μια εξελιγμένη πλατφόρμα γ&i...

INTUITION - Δίκτυο Αριστείας σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και εικονικών περιβαλλόντων για μελλοντικά περιβάλλοντα εργασίας1/9/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.intuition-eunetwork.org/
Οι τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας είναι ένας τομέας, ταχέως αναπτυσσόμενος με ποίκιλλ&eps...

ISLANDS - Ολοκληρωμένο σύστημα μεγάλης απόστασης ψυχιατρικής βοήθειας και μη συμβατικές διανεμημένες υπηρεσίες υγείας.1/1/2003
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 5ο Προγραμματικό Πλαίσιο
Η ανάγκη για υπηρεσίες υγείας μεγαλώνει λόγω του ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Ευρώπη και σε άλλ&epsil...

NOBEL - Neighbourhood Oriented Brokerage Electricity and monitoring system1/1/2010
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.ict-nobel.eu/
Στα πλαίσια του έργου NOBEL(http://www.ict-nobel.eu/) αναπτύχθηκαν εφαρμογές(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.certh.nobel.android&hl=en, www.nobel-baf.eu/ ) που δίνουν τη δυνατότητα &sigm...

OASIS - Ανοικτή αρχιτεκτονική για την ενσωμάτωση και πρωτυποποίηση προσβάσιμων υπηρεσιών 1/1/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.oasis-project.eu/
Το πρόγραμμα OASIS αποσκοπεί σε μία ανοιχτή και καινοτόμο αρχιτεκτονική, που βασίζεται στις οντολογ...

PEPPER - Προώθηση μιας αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης στους Ευρωπαικούς δρόμους1/3/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.pepper-eu.org
Στόχος του ερευνητικού έργου PEPPER είναι να προάγει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τ&ome...

PERSONA - Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης της ανεξάρτητης μετακίνησης2/4/2007
Funded By: ANKO AEhttp://www.telemed.no/persona-perceptive-spaces-promoting-independent-aging.541667-248034.html
Το έργο PERSONA ανέπτυξε μια επεκτάσιμη τεχνολογική πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης στη οποία δύναται να &eps...

PREMIA – R&D - Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων και μέτρων για τη διευκόλυνση και προώθηση στην αγορά εναλλακτικών καυσίμων1/5/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?id=10994
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την αντικατάσταση 20% των καταναλούμενων καυσίμων από νέα και εν&...

PREVENT - LATERAL SAFE - Εφαρμογές ενεργούς ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων1/2/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιο
To LATERAL SAFE ήταν ένα από τα Υποέργα του ολοκληρωμένου έργου PReVENT, το οποίο εστίαση στην υποστήριξη κατά την κίνηση...

PREVENT - PReVAL - Εφαρμογές ενεργούς ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων - Αξιολόγηση των Συστημάτων Ασφαλείας του PReVENT1/2/2004
Το υποέργο PReVAL στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κατανοητού πλαισίο&up...

REMOTE - Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των Απομονωμένων Ηλικιωμένων με Χρόνιες Παθήσεις7/7/2009
Funded By: Συγχροιματοδότηση Ευρωπαικής Ένωσης και Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.remote-project.eu/
Στόχος του έργου REMOTE είναι η εξ’ αποστάσεως υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για την υποστήριξη ...

RIPCORD – ISEREST - Ασφάλεια Οδικής Υποδομής – Ουσιαστική Έρευνα και Ανάπτυξη για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυξάνοντας την Ασφάλεια και την Αξιοπιστία των Δευτερευουσών Οδών για Βιώσιμες Οδικές Μεταφορές1/1/2005
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://ripcord.bast.de/
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα συμβάντα παρουσιάζονται σε επαρχιακές οδούς μι&alpha...

ROSE - 25 - Λεπτομερής κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού οδηγού βέλτιστης χρήσης όσον αφορά την εκπαίδευση της οδικής ασφάλειας σε άτομα νεαρής ηλικίας7/4/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://ec.europa.eu/transport/rose25/index_en.htm
Το έτος 2003 στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 1,200 παιδιά και 3,500 έφηβοι είχαν θανάσιμα τροχαία ατυχήματα. Μέχρι την ηλ&iota...

SAFERIDER - Χρήση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού (ΣΣΥΟ) για την ασφάλεια των δικυκλιστών1/1/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.saferider-eu.org/index.html .
Το έργο SAFERIDER ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008. Πρόκειται για εξειδικευμένο ερευνητ&io...

SAVE ME - System and Actions for VEhicles and transportation hubs to support Disaster Mitigation and Evacuation1/10/2009
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.save-me.eu
Σύστημα για την υποστήριξη των επιβατών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εντός κλειστών κόμβων δημοσ...

SENSATION - Εξελιγμένο σύστημα αισθητήρων για την παρακολούθηση της προσοχής, της έντασης και της κατάστασης ενάργειας1/1/2004
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοwww.sensation-eu.org
Η απώλεια ύπνου, η υπερβολική κούραση, η πίεση και η απροσεξία αποτελούν τις κοινωνικές ασθένειε&sigmaf...

SPORT4ALL - Παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών σε ηλικιωμένους και ΑμΕΑ για τη Διάχυση Πληροφορίας σε Αθλητικά Γεγονότα1/9/2002
Funded By: Eυρωπαική Επιτροπή http://sport4all.pouliadis.gr/

SUPREME - Συλλογή και αποτίμηση των βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας στις χώρες της ΕΕ1/1/2006
Funded By: (Kuratorium für Verkehrssicherheit)www.kfv.at/supreme
Στόχο του SUPREME αποτελεί η συλλογή, ανάλυση, περίληψη και δημοσίευση βέλτιστων πρακτικών στην οδική α&s...

TELEFOT - Δοκιμές μεγάλου μήκους επί οδού για την αξιολόγηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των υπηρεσιών νομαδικών συστημάτων (nomadic devices) και συστημάτων αυτοκινήτων που μεταπωλούνται (aftermarket devices)1/6/2008
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.telefot.eu/
To έργο ΤeleFOT στοχεύει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπηρεσιών νομαδικών συστημάτων (nomadic devices) και συστημά&tau...

TRAIN ALL - Ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης οδηγών με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων αλληλεπίδρασης και νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους τύπους οδικών μεταφορών1/11/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιο
Το TRAIN-ALL στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένο σε Η-Υ για διαφορετικές &kappa...

universAAL - UNIVERSal ανοιχτή πλατφόρμα και προδιαγραφές αναφοράς για περιβάλλον υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης.1/2/2010
Funded By: Ευρωπαική Έπιτροπή - 7ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://universaal.org/index.php/en/
Ο σκοπός του έργου universAAL είναι να μειώσει τα εμπόδια για την υιοθέτηση και προώθηση της ανάπτυξης και δ...

VERITAS - Εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα και ρεαλιστικές αλληλεπιδράσεις για την επίτευξη ενσωματωμένων σχεδιασμών προσβασιμότητας
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο
Η βασική ιδέα του VERITAS είναι να πραγματοποιήσει έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για τ&et...

VIRTHUALIS - Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας και Εργονομίας για τη βελτίωση της Ασφάλειας1/5/2005
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιο
Το έργο VIRTHUALIS είχε ως στόχο τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευση&sigma...

WATCH-OVER - Προηγμένα συστήματα επικοινωνίας οχήματος και ευαίσθητων χρηστών της οδού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας1/1/2006
Funded By: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 6ο Προγραμματικό Πλαίσιοhttp://www.watchover-eu.org/index.html
Το WATCH OVER ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2006. Ήταν ένα έργο συχρηματοδοτούμενο &alph...

ΑΔΗΡΙΤΟ - Ανθρώπινο Δίκτυο για τΗν ΠΡοαγωγή και Ισχυρή Προώθηση Της Οδικής Ασφάλειας. 10/5/2003
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Υπουργείο Ανάπτυξης
·   Το Ανθρώπινο Δίκτυο ΑΔΗΡΙΤΟ, στόχευε την ανάπτυξη των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας και συν&e...

ΑΘΗΝΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΑΘΗΝΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ26/11/2013
Funded By: Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Κέντρο Αριστείας σε θέματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του οδηγού στο ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ1/5/2002
Funded By: Yπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Κέντρο Αριστείας σε θέματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του οδηγού στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας σε θέματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του οδηγού η οποία αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των μεταφορών. Για να πετύχει τον παραπάνω στόχο, το Κέντρο θα εξοπλιστεί με μία σειρά ερευνητικών εργαλείων: Α) Εγκατάσταση Εικονικής Πραγματικότητας, εξοπλισμένη με ένα εικονικό περιβάλλον προσομ...

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΒ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαμΒάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα.1/8/2001
Funded By: Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας http://www.hit.certh.gr/bob/
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφ...

ΚΡΗΠΙΣ - ΚΡΗΠΙΣ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩN1/1/2013
Funded By: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 
Παραδοτέα Ελαχιστοποίηση
View by:
toggleΑ: ΟΧΗΜΑΤΑ (& ΟΔΗΓΟΙ) – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
 
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων