Ιανουαρίου 22, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

 
 Το IνστιτούτοΣτρατηγική Ανάπτυξης     

Στρατηγική Ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του το Ι.ΜΕΤ. έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς που αφορούν τις Μεταφορές. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς δράσης  του Ινστιτούτου τα τελευταία έτη συνοψίζονται ως εξής:

 1. Βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών μέσω της χρήσης  τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κι εφαρμογών πληροφορικής.
 2. Δημιουργία βάσεων δεδομένων και υποδομών με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης.
 3. Οδική Ασφάλεια και υποστήριξη της οδηγικής συμπεριφοράς όλων των οδηγών, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες χρηστών της οδού, όπως δικυκλιστές, ηλικιωμένοι οδηγοί και μετακινούμενοι με αναπηρίες.
 4. Μοντελοποίηση των μεταφορικών συστημάτων και βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών και logistics.
 5. Χάραξη Εθνικής Πολιτικής στις Μεταφορές και συμμετοχή στον καθορισμό  της μακροπρόθεσμης  Πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις Μεταφορές.

Πρόσφατα, το Ι.ΜΕΤ. σχεδίασε και προώθησε προς υλοποίηση   την επέκταση της ερευνητικής του δραστηριότητας σε νέους τομείς όπως:

 • Τη διερεύνηση των επιπτώσεων από τον τρόπο οδήγησης, τον κυκλοφοριακό έλεγχο, και τις διάφορες πολιτικές  μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Τη διερεύνηση, του τρόπου διαχείρισης και των πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στα δίκτυα μεταφορών.
 • Την έρευνα για την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων μεταφορών σε αγωγούς.
 • Εξέταση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των συστημάτων μεταφορών.
 • Τη χρήση εργαλείων οικονομικής ανάλυσης του τομέα των μεταφορών και τεχνικών κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης.
 • Τη διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων των συστημάτων μεταφορών στη διεθνή οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της.
 • Την ανάλυση και αποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων των συστημάτων μεταφορών.
 • Αερομεταφορές και Αεροδρόμια
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων