ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Νέος ερευνητής θεωρείται οποιοσδήποτε έχει ερευνητική δραστηριότητα έως και 10 χρόνια μετά την απόκτηση πτυχίου ή έως 5 χρόνια μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών

Τίτλος εργασίας:
Ονοματεπώνυμο κύριου συγγραφέα:
Ιδιότητα κύριου συγγραφέα:
Ονοματεπώνυμα λοιπών συγγραφέων (με σειρά εμφάνισης στη δημοσίευση):
Συνέδριο/Περιοδικό Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Φορέας κύριου συγγραφέα:
Διεύθυνση φορέα:
Περίληψη εργασίας (μέγιστο 300 λέξεις - 1500 χαρακτήρες):
Ποιά είναι η μεθοδολογία της έρευνάς σας(μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες):
Ποιές θεωρείτε ότι είναι οι βασικές καινοτομίες της εργασίας σας; (μέγιστο 200 λέξεις - 1000 χαρακτήρες)
Πώς η εργασία σας συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας; Σε ποιό βαθμό; Σε τι εμβέλεια; Υπό ποιές προϋποθέσεις; (μέγιστο 200 λέξεις - 1000 χαρακτήρες)
Επισυναπτόμενο αρχείο δημοσίευσης (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (*.zip, *.7z, *.rar) με μέγιστο μέγεθος 20 MB):
Άλλα σχόλια που τυχόν θέλετε να προσθέσετε(μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες, προαιρετικό πεδίο):
Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2018, HH, All rights reserved.