ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φορέας:
Διεύθυνση φορέα:
Υπεύθυνος φορέα:
Τίτλος Δράσης:
Υπεύθυνος Δράσης:
Χωρική ενότητα υλοποίησης δράσης:
Σκοπός και στόχοι(μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες):
Σύντομη περιγραφή δράσης (μέγιστο 300 λέξεις - 1500 χαρακτήρες):
Μεθοδολογία υλοποίησης δράσης(μέγιστο 300 λέξεις - 1500 χαρακτήρες):
Αριθμός ατόμων ομάδας υλοποίησης:
Αριθμός συμμετεχόντων στη δράση (τελικών χρηστών):
Αποτελέσματα δράσης(μέγιστο 300 λέξεις - 1500 χαρακτήρες):
Σημαντικές Παρατηρήσεις (μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες, προαιρετικό πεδίο):
Επόμενα βήματα/προγραμματισμένες δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση(μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες, προαιρετικό πεδίο):
Επισυναπτόμενα πληροφοριακά αρχεία (σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου (*.zip, *.7z, *.rar) με μέγιστο μέγεθος 20 MB):
Άλλα σχόλια που τυχόν θέλετε να προσθέσετε(μέγιστο 100 λέξεις - 500 χαρακτήρες, προαιρετικό πεδίο):
Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2018, HH, All rights reserved.