.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 39 συσκευές ανίχνευσης Bluetooth σήματος, εγκατεστημένες σε επιλεγμένους κόμβους της πόλης με στόχο την εκτίμηση των χρόνων διαδρομής και άλλων κυκλοφοριακών δεδομένων. Μέσω του δικτύου αυτού, το ΙΜΕΤ έχει τη δυνατότητα να μελετήσει την κυκλοφοριακή κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης και να δώσει πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας στην πόλη σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, μελετάται η δυνατότητα εκτίμησης των μητρώων προέλευσης – προορισμού, με στόχο την εύρωστη σχεδίαση του συστήματος μεταφορών της πόλης.

Οι συσκευές αυτές έχουν εγκατασταθεί στο κεντρικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης και είναι ενεργές από τον Μάιο του 2013.

network traffic detector

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.