.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η υποδομή αυτή, αποτελούμενη από 12 διακομιστές (servers) υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας, είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη (Portal) για την επεξεργασία κυκλοφοριακών δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες του ΚΟΜΒΟΥ που παρέχονται μέσω Web (www.komvos-imet.gr) - σε δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς - περιλαμβάνει το Παρατηρητήριο, τη Δρομολόγηση, τη Χρήση Συγκοινωνιακών Εργαλείων, το Infomobility, τη Θερμοκοιτίδα Πληροφορίας και τέλος την Πλατφόρμα Δοκιμών.

Το Εργαστήριο του ΙΜΕΤ “Σχεδιασμός, Διαχείριση και Ανάλυση Συστημάτων Μεταφορών και Κυκλοφορίας/ Παρατηρητήριο Μεταφορών (ΚΟΜΒΟΣ ΙΜΕΤ)” χρησιμοποιεί τα παρακάτω κυκλοφοριακά και γεωγραφικά λογισμικά:

  • VISUM: μακροσκοπικό μοντέλο εκτίμησης και κατανομής των μετακινήσεων.
  • VISSIM: μικροσκοπικό μοντέλο προσομοίωσης για επιβατικές μεταφορές σε αστικά και υπεραστικά δίκτυα.
  • AIMSUN: μακροσκοπικό και μεσοσκοπικό μοντέλο εκτίμησης και κατανομής των μετακινήσεων, μικροσκοπικό μοντέλο προσομοίωσης επιβατικών μεταφορών σε αστικά και υπεραστικά δίκτυα.
  • DYNUS-T: μεσοσκοπικό μοντέλο εκτίμησης και κατανομής των μετακινήσεων με δυνατότητα προσομοίωσης συμβάντων στο δίκτυο.
  • GIS: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφoριών.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.