.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

To EasyTrip αποτελεί μια διαδραστική πλατφόρμα που ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες μεταφορών και μεταφορικών υποδομών στο νομό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί επίσης και σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Η πλατφόρμα είναι εγκατεστημένη στις υπολογιστικές υποδομές του ΙΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη και είναι επισκέψιμη μέσω του διαδικτύου, ενώ 2 οθόνες είναι εγκατεστημένες στο Δημαρχείο της πόλης για τους υπαλλήλους και επισκέπτες αυτού.

easytrip image 1

easytrip image 2

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.