.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ο πρωτοποριακός προσομοιωτής μοτοσικλέτας που διαθέτει και αναπτύσσει το ΙΜΕΤ, χρησιμοποιεί καινοτόμους αλγορίθμους και έξυπνο λογισμικό με σκοπό να προσομοιώσει την οδήγηση μοτοσικλέτας και να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του οδηγού της κάτω από διάφορες συνθήκες ή να αξιολογήσει νέα συστήματα ασφαλείας για μοτοσικλέτα, τα οποία θα ήταν επικίνδυνα να ελεγχθούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Επιπρόσθετα, προσομοιώνεται η συμπεριφορά του οδηγού σε κατάσταση διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, και όταν αυτός εκτίθεται σε κίνδυνο.

Ο προσομοιωτής μοτοσικλέτας του ΙΜΕΤ είναι ένας από τους 4 ή 5 που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και αποτελεί μια πρωτοποριακή ερευνητική υποδομή. Η έρευνα για την υποβοήθηση των οδηγών μοτοσικλέτας είναι από τις πιο πρωτοποριακές στην Ευρώπη και έρχεται να συμπληρώσει την αντίστοιχη έρευνα για συστήματα υποβοήθησης των οδηγών ΙΧ αυτοκινήτων (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) που επίσης πραγματοποιείται στο ΙΜΕΤ.

motorcycle simulator 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.