.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ΙΜΕΤ προμηθεύτηκε 2 ηλεκτρικά οχήματα μάρκας BMW i3 Rex στα πλαίσια του εθνικού έργου “ΚΡΗΠΙΣ”, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο έργο για τη μελέτη της συμπεριφοράς του οδηγού αλλά και τη μελέτη εφαρμογής μικρών ηλεκτρικών οχημάτων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα.

 electric vehicles

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.