.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια του εθνικού έργου “ΚΡΗΠΙΣ” έγινε η προμήθεια 3 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Οι φορτιστές αυτοί αποτελούνται από έναν απλό φορτιστή Επιπέδου ήπιας φόρτισης 1, έναν ημι-ταχυφορτιστή (Επιπέδου 2) που επιτρέπει τη φόρτιση σε 2-3 ώρες και τον πρώτο ταχυφορτιστή (Επιπέδου 3) στην Ελλάδα για φόρτιση εντός 25 λεπτών του 80% της χωρητικότητας του συσσωρευτή. Οι φορτιστές αποτελούν τμήμα του Σταθμού Φόρτισης του ΙΜΕΤ.

electric vehicles charger

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.