.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

O εκτυπωτής τρισδιάστατων αντικειμένων τεχνολογίας στερεολιθογραφίας, SLA, διαθέσιμος στην υποδομή ταχείας πρωτοτυποποίησης του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, έχει τη δυνατότητα να παράγει αντικείμενα με μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων και φινίρισμα υψηλής ποιότητας. Η τεχνολογία SLA είναι η πρώτη ιστορικά τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε από τους 3D εκτυπωτές. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια δίοδο λέιζερ χαμηλής ισχύος για να στερεοποιήσει μια ρητίνη με την μέθοδο του φωτοπολυμερσιμού. Ο 3D εκτυπωτής είναι ένας δεύτερης γενιάς, εκτυπωτής γραφείου, χαμηλού κόστους. Το ελάχιστο πάχος εκτυπωμένου επιπέδου είναι 25μm, ο διαθέσιμος όγκος κατασκευής είναι 145×145×175 mm³ και η διάμετρος του ίχνους λέιζερ 140μm. Τα υλικά διαθέσιμα για τον 3D εκτυπωτή είναι ρητίνη σε διάφορα χρώματα, μηχανολογικά υλικά με διαφορετικές ιδιότητες υλικού (αντοχή, μέτρο ελαστικότητας κτλ.), υλικά για χύτευση και βιοσυμβατά υλικά. Ως κύρια εφαρμογή, ο SLA 3D εκτυπωτής στο ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ χρησιμοποιείται για να κατασκευάζονται υποστηρίγματα για την τοποθέτηση αισθητήρων σε οχήματα και κελύφη πρωτότυπων προϊόντων, καθώς και να αναπτύσσονται συσκευές διεπιφάνειας οδηγού οχήματος. O 3D εκτυπωτής αποκτήθηκε στα πλαίσια του εθνικού έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 3d printer image

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.