.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

 iaas logo

Το ΙΜΕΤ-Τομέας Γ, προμηθεύτηκε την υποδομή ως Υπηρεσία (ΙaaS) που είναι μια σύγχρονη εγκατάσταση υπολογιστικού νέφους που παρέχει εικονικούς βασικούς πόρους υπολογιστικούς, αποθήκευσης και δικτύωσης μέσω του διαδικτύου. Η IaaS προσφέρει πόρους και υπηρεσίες μέσω ενός Δικτύου Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networking - WAN) όπως το διαδίκτυο και επιτρέπει στο Ινστιτούτο να έχει ταχύτερους, πιο ευέλικτους και πιο αποδοτικούς υπολογιστικούς φόρτους εργασίας. Οι χρήστες της IaaS λαμβάνουν πολλαπλά οφέλη εφαρμόζοντας μεγαλύτερα επίπεδα αυτοματισμού και σύνθεσης για σημαντικές εργασίες υποδομών.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.