.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

azure logo

Στο Microsoft Azure διαθέτουμε 1 Εικονική Μηχανή (Virtual Machine - VM) με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 2 vCPU, 4GB Ram, 512 GB HDD, 1 Public IP. Επιπλέον, δημιουργείται καθημερινά αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας μέσω του Azure. Η συγκεκριμένη Εικονική Μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως ως Web Server για 4 εφαρμογές του Ινστιτούτου και στοχεύει στην υποστήριξη των υπηρεσιών μελλοντικών ιστοσελίδων/πλατφορμών που θα αναπτυχθούν.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.