.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

oceanos logo

Στο GRNET Okeanos Knossos  χρησιμοποιούμε 3 Εικονικές Μηχανές (Virtual Machine - VM), οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και με το διαδίκτυο. Συνολικά χρησιμοποιούμε 14 vCPU, 28GB RAM, 190GB HDD, 3 Public IP που παρέχονται από το GRNET Okeanos Knossos. Οι συγκεκριμένες Εικονικές Μηχανές χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες για την υποστήριξη των ερευνητικών έργων και την εκπόνηση πειραμάτων. Ενδεικτικά, έχουν χρησιμοποιηθεί για μηχανική μάθηση και τεχνική νοημοσύνη, καθώς και για ανάλυση μεγάλων δεδομένων, ανάλυση χωρικών δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων και για τη δημιουργία NoSQL βάσεων δεδομένων. Η χρήση των υπολογιστικών πόρων δεν είναι ντετερμινιστική και το λογισμικό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.