.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου FENIX (CEF/TRAN/ M2016/1364071), πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση-επίδειξη στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τους φορείς υλοποίησης του έργου, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και την ερευνητική ομάδα ISENSE Group του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (PCT S.A), διαχειριστή του εμπορευματικού σταθμού και εταίρο του έργου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Εμπορικός διευθυντής της PCT S.A., κ. Τ. Βαμβακιδης, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Α. Μπεκιάρης, και ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, Δρ. Ι. Ψαρράς.

Η Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), συντονίστρια του ελληνικού πιλότου του έργου, εισήγαγε τους παρευρισκόμενους στο τεχνικό κομμάτι της συνάντησης παρουσιάζοντας το έργο FENIX και τον ελληνικό πιλότο του έργου FENIXGR, πριν ο κ. Ι. Κανελλόπουλος (ΕΠΙΣΕΥ) παρουσιάσει το τεχνικό περιεχόμενο της επίδειξης. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στους χώρους του λιμανιού και παρακολούθησαν σε εξέλιξη τη φυσική διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευματοκιβωτίων που σχετίζεται με τις ψηφιακές υπηρεσίες FENIX.

Η συμμετοχή του ελληνικού πιλότου στο έργο FENIX τελεί υπό το συντονισμό του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, καθώς αποτελεί πρωτοβουλία του φορέα σε συνεργασία με το ΥΠΥΜΕ και το ΕΠΙΣΕΥ, και τη συμμετοχή πληθώρας φορέων του ιδιωτικού τομέα (K+N, TREDIT, INLECOM, CLMS, PCT, PCDC, PEARL).

Το έργο FENIX δημιουργεί τρία κύρια οφέλη για τον τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα:
(1)    Εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), για την υλοποιήση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics,
(2)    Αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και
(3)    Αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Σχετικά με το FENIX:
Σκοπό του έργου FENIX (A European Federated Network of Information exchange in Logistics) συνιστά η υλοποιήση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics. Το έργο FENIX διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της DG Move και του Digital Transport & Logistics Forum (DTLF). Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και το ΕΠΙΣΕΥ αποτελούν φορείς υλοποίησης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ εκτελεί χρέη συντονιστή του ελληνικού πιλότου, εκ μέρους του Υπουργείου.Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.