.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 12 και 13 Ιουλίου, 2022 πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση του SUSTOURISMO η οποία ήταν και η πρώτη φυσική συνάντηση καθώς η έναρξη του έργου συνέπεσε με την αρχή της πανδημίας στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα του έργου καθώς και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν το ερχόμενο εξάμηνο ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο. Βασικοί άξονες της συζήτησης ήταν i) η παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο των πιλοτικών εφαρμογών του έργου το προηγούμενο έτος (2021) στις δέκα πιλοτικές περιοχές ii) οι προγραμματισμένες δράσεις για τη δεύτερη φάση αυτών, το καλοκαίρι του 2022 και iii) τα τελικά αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου: ο κύκλος σχεδιασμού βιώσιμων μεταφορών – βιώσιμου τουρισμού ‘SUSTOURISMO cycle’, η αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών και τα επιχειρηματικά σχέδια αξιοποίησης της εφαρμογής και των τουριστικών πακέτων του έργου.

sustourismo meeting
 

O κος Evis Plaku, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια του Μπεράτ, καλωσόρισε τους εταίρους τονίζοντας την σημαντική συνεισφορά του SUSTOURISMO για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, συντονίστρια του έργου από πλευράς ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,  υπογραμμίζοντας την ανάγκη εστίασης στα τελικά παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου τα οποία θα συνοψίζουν όλη την εμπειρία που αποκτήθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τόνισε, επιπλέον, το καθοριστικής σημασίας καλοκαίρι που διανύουμε ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου ως προς την χρήση των τουριστικών πακέτων και της εφαρμογής SUSTOURISMO (πιλοτικές δράσεις) καθώς είναι η πρώτη, πιο ελεύθερη από περιορισμούς λόγω πανδημίας, περίοδος. Αναφέρθηκε επίσης στη νέα τεχνική δράση που έχει προταθεί από κοινού από τους εταίρους και σχετίζεται με την ανάδειξη των δυνατοτήτων του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου και βρίσκεται υπό φάση έγκρισης.

Μετά το πρώτο εισαγωγικό μέρος, το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ αναφερόμενο στην πρόοδο του πρώτου τεχνικού πακέτου του έργου με βασικό άξονα την χαρτογράφηση των αναγκών και δυνατοτήτων των πιλοτικών περιοχών του έργου, εστίασε στην υπογραφή συμφώνων συνεργασίας με βασικούς εμπλεκομένους φορείς στη τουριστική ανάπτυξη και τις βιώσιμες μεταφορές. Οι εν λόγω φορείς θα αποτελέσουν το Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας του SUSTOURISMO με στόχο τη συνέχεια, σε ευρύτερο επίπεδο, των προσπαθειών που ξεκίνησαν σε επίπεδο έργου. 

Εν συνεχεία, συζητήθηκε η αξιολόγηση της χρήσης της εφαρμογής SUSTOURISMO και των τουριστικών πακέτων του έργου. Το Institute of Transport and Logistics Foundation (ITL) παρουσίασε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της εφαρμογής SUSTOURISMO κατά το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι η εφαρμογή εγκαταστάθηκε από μεγάλο αριθμό χρηστών κυρίως από την περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου όπου και υπήρχαν συντονισμένες κινήσεις προώθησής της ενώ ο στόχος των 100 χρηστών τουριστικών πακέτων ανά πιλοτική περιοχή του έργου επιτεύχθηκε σε μικρότερο βαθμό, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί σε συνδυασμένες εμπειρίες βιώσιμης ξενάγησης λόγω της ανασφάλειας που επικρατούσε έως τώρα από την πανδημία. Για τον λόγο αυτό, υπήρξε από κοινού συμφωνία όλων των εταίρων ότι θα προχωρήσουν με πολλαπλές δράσεις διάχυσης ώστε το καλοκαίρι του 2022 να επιτευχθεί ο στόχος. 

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά πιλοτική περιοχή καθώς επίσης και των επερχόμενων τοπικών δράσεων για την περαιτέρω προώθηση της εφαρμογής και των τουριστικών πακέτων. Τονίστηκε η ανάγκη απλούστευσης ορισμένων πιλοτικών δράσεων, ο στόχος επέκτασης του δικτύου των εμπλεκόμενων φορέων που συνεργάζονται με τους εταίρους του έργου, η αξιοποίηση διαφορετικών προωθητικών καναλιών για την αύξηση του αριθμού των τουριστών που χρησιμοποιούν τα τουριστικά πακέτα και η εντατικοποίησης των επικοινωνιακών εκστρατειών (τόσο μέσω των κοινωνικών δικτύων όσο και με φυσικές καμπάνιες) για την καλύτερη προσέγγιση των ομάδων-στόχων SUSTOURISMO.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και το κάστρο του Μπέρατ, το οποίο αποτελεί μνημείο UNESCO. Παρόμοιο πακέτο παρέχεται σαν μέρος των τουριστικών δράσεων του SUSTOURISMO.  

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με την παρουσίαση του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ αφιερωμένη στην στρατηγική / Οδικό Χάρτη για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης στους τουρίστες της Αδριατικής - Ιονίου (μια κοινή για όλη την περιοχή και επιμέρους προσαρμοσμένες στρατηγικές ανά πιλοτική περιοχή). Η χάραξη της στρατηγικής θα στηριχθεί στα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα επικυρωθεί από τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς μέσα από τον τρίτο γύρο Στρογγυλών Τραπεζών το Σεπτέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια των Στρογγυλών Τραπεζών με τους τοπικούς φορείς θα συζητηθεί και θα επικυρωθεί και το επιχειρηματικό μοντέλο για την, κατά περιοχή, αξιοποίηση και συνέχιση των τουριστικών πακέτων και διατήρηση και ανανέωση του περιεχομένου της εφαρμογής SUSTOURISMO. Τα βασικά αποτελέσματα αυτής της διεργασίας – διεπαφής με τους φορείς θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου του έργου που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο. 

H συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά στις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, σε θέματα διαχείρισης και στο πλάνο για τις εργασίες του επόμενου, και τελευταίου, εξαμήνου του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το SUSTOURISMO υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

https://www.facebook.com/sustourismoproject/

https://twitter.com/sustourismo

https://www.linkedin.com/in/sustourismo/

 sustourismo logo

Tο παρόν δελτίο υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εταίρου SUSTOURISMO PP3 (Institute for Transport and Logistics)  και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των Αρχών του Προγράμματος ADRION.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.