.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Εγγραφείτε τώρα!!

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

 

Ημερομηνία: 9 & 10 Νοεμβρίου 2022

Τοποθεσία: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης του SAFEMODE θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2022!!

Η 2ήμερη εκδήλωση θα περιλαμβάνει την τελική εκδήλωση διάδοσης καθώς και μία σειρά εργαστηρίων όπως:

-Μετάφραση περιστατικών σε μαθήματα ασφάλειας

-Μοντέλα κινδύνου

- Επίδειξη Νευροφυσιολογικών δεικτών για τη ναυτιλία κλπ.
 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εγγραφή σας, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.safemodeproject.eu/newsdetail-Final_SAFEMODE_Dissemination_Event_9th10th_November_in_Piraeus-4086

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.