.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Από το 2018 το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ), μαζί με το HELLASTRON και το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων  (ΣΕΣ) έχουν θεσπίσει τα ετήσια βραβεία Οδικής Ασφάλειας. 

 

Τα βραβεία είναι δύο:

  • Το βραβείο «Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή» και
  • Το βραβείο «Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας»

 

Το βραβείο «Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή» απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Νέοι ερευνητές θεωρούνται όσοι έχουν ερευνητική δραστηριότητα έως και 10 χρόνια μετά την απόκτηση πτυχίου ή έως 5 χρόνια μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών.


 Το βραβείο «
Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας» απονέμεται σε Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μικτό-Νομικό πρόσωπο: υπηρεσίες, εταιρείες, σχολεία δημόσια και ιδιωτικά, δημοτικές και αυτοδιοικητικές αρχές, Περιφέρειες, κοινωνικοί φορείς κλπ.) για σχετική δράση του, που έχει ξεκινήσει ή βρισκόταν σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγούμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών. 

 

H καταληκτική ημερομηνία λήξης των συμμετοχών είναι 4 Οκτωβρίου 2022.


 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής τους για τα Ετήσια Βραβεία Οδικής Ασφάλειας, καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στο επίσημο 
site του ΙΜΕΤ: https://www.imet.gr/awards/

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.