.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 6 Ιουνίου 2023, το Ευρωπαϊκό έργο BISON παρουσίασε τα τελικά του αποτελέσματα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκε η στρατηγική ατζέντα έρευνας και ανάπτυξης για φιλικές προς τη βιοποικιλότητα υποδομές μεταφορών, παρουσιάστηκαν καινοτόμες συστάσεις για την ενσωμάτωση των πράσινων και γκρι υποδομών, ενώ ακούστηκαν και σχετικές μαρτυρίες από περιφερειακά δίκτυα. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση εργαλείων κατάρτισης για την ενίσχυση της δράσης προς την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Ματίνα Λουκέα (Διοικ. Συντονίστρια του BISON) και η Ελένη Χαλκιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο BISON, σχετικά τόσο με τη Στρατηγική Ατζέντας Έρευνας και Ανάπτυξης (SRDA), εστιάζοντας κυρίως στον προσδιορισμό του επιπέδου ενσωμάτωσης των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Πράσινες Υποδομές (EU SGI) στις πολιτικές μεταφορών των Κρατών Μελών της ΕΕ και στην παροχή σχετικών συστάσεων για περαιτέρω εναρμόνιση, όσο και με την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες για την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις υποδομές μεταφορών.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.