.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Με γνώμονα την περαιτέρω εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, 2023 μια συνάντηση-συζήτηση με κατοίκους  του . Η συνάντηση, η οποία είχε σκοπό τη συν-διαμόρφωση μιας νέας υπηρεσίας μετακίνησης προσαρμοσμένης στη ζήτηση (Demand Responsive Transport), πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του (ΙΜΕΤ). Το ΙΜΕΤ συμμετέχει από κοινού με τον ) στο Ευρωπαϊκό έργο , στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί η εν λόγω υπηρεσία εντός του 2024. Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των Δημοσίων Μεταφορών, στα πλαίσια της σκοπούμενης επίτευξης μηδενικής εκπομπής αερίων από τις μεταφορές.

Οι δημότες που προσήλθαν μετά από προτροπή του Δήμου, συμμετείχαν σε ένα «εφαρμοσμένο επιτραπέζιο παιχνίδι», στα πλαίσια του οποίου κατέθεσαν τις προτάσεις τους για λύσεις που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία αυτής της νέας υπηρεσίας. Στόχος είναι η  βέλτιστη εξυπηρέτηση  των αναγκών  μετακίνησης όλων των πολιτών ανεξαρτήτως  φύλου, ηλικίας ή δυσκολίας μετακίνησης. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, συμμετείχε επίσης η εταιρία , η οποία θα συμμετέχει στην ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας.

upper meeting

upper meeting

upper meeting

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.