.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

project logo

Το TrialsNet προσκαλεί ευρωπαϊκά τρίτα μέρη, όπως κάθετες επιχειρήσεις, εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), ερευνητικά κέντρα ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα, καθώς και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων και υποδομών, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες δοκιμών μεγάλης κλίμακας μέσω της υλοποίησης πρόσθετων, διαφοροποιημένων και ετερογενών κάθετων περιπτώσεων χρήσης, για την υποστήριξη:

  • Επιλογή 1: α) Νέα περίπτωση(-εις) χρήσης και δοκιμές πεδίου που υποστηρίζονται από μία ή περισσότερες υποδομές TrialsNet όσον αφορά πλατφόρμες και δικτυακές λύσεις, ή β) βελτίωση της περίπτωσης(-ων) χρήσης με την ενσωμάτωση εφαρμογών λογισμικού, χαρακτηριστικών, συσκευών, νέων χρηστών και συνόλων δεδομένων..
  • Επιλογή 2: Νέες περιπτώσεις χρήσης που αξιοποιούν νέες πρόσθετες υποδομές δοκιμών πεδίου, όπως πειραματικές, ιδιωτικές και/ή εμπορικές εγκαταστάσεις δικτύων.

 

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

  • Υποδομές
  • Μεταφορές
  • Ασφάλεια και προστασία
  • Ηλεκτρονική υγεία και επείγοντα περιστατικά
  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
  • Ψυχαγωγία

 

Υποβάλλοντας αίτηση στην ανοικτή πρόσκληση, τρίτοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε έργο TrialsNet και να λάβουν έως 200.000 ευρώ σύμφωνα με την επιλογή 1 ή, εναλλακτικά, έως 300.000 ευρώ σύμφωνα με την επιλογή 2.

Έναρξη ανοικτής πρόσκλησης: 16 Οκτωβρίου 2023
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Ιανουαρίου 2024

Περισσότερες πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό διατίθενται εδώ.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.