.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 13 και 14 Μαρτίου 2018, έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Inter-Connect - «Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region» - του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - ADRION 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το μηχανισμό προ-ενταξιακής βοήθειας (IPAII) και από Εθνικούς Πόρους. H συνάντηση οργανώθηκε από το Δήμο Ηγουμενίτσας, επικεφαλής εταίρο του έργου, και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της πόλης. 

Τη συνάντηση άνοιξε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κος Ιωάννης Λώλος, με το χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες στο έργο και τους παρευρισκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά της ομιλίας του Δημάρχου αφορούσε στην οικοδόμηση μιας επιτυχημένης εταιρικής σχέσης ως βασικό συστατικό επιτυχίας της διακρατικής συνεργασίας, ώστε να παραχθούν σημαντικά αποτελέσματα και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Η συνάντηση καλωσορίστηκε και από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (ADRIONJS), η οποία μέσω skypeπαρουσίασε βασικές αρχές και κανόνες του προγράμματος, ενώ τόνισε την παρουσία και το ρόλο της Κοινής Γραμματείας στην υποστήριξη των εταίρων.  

Στη συνέχεια, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως τεχνικός συντονιστής του έργου, παρουσίασε το έργο και τη δομή των τεχνικών πακέτων εργασίας και έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των πακέτων εργασίας. 

Οι παρουσιάσεις που έγιναν στη διάρκεια της συνάντησης στόχευσαν στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του έργου, στη θέση των στόχων σε επίπεδο Αδριατικής – Ιονίου αλλά και σε επίπεδο πιλοτικών περιοχών και τέλος στην οργάνωση των επόμενων άμεσων βημάτων του έργου. Συγκεκριμένα:

  • Το Αναπτυξιακό Γραφείο της Λουμπλιάνας (Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region – RDALUR) συντόνισε τις παρουσιάσεις στο πρώτο τεχνικό πακέτο του έργου, που αφορά στην ανάπτυξη του οράματος συνδεσιμότητας της Αδριατικής – Ιονίου, ως μοχλό για την ανάπτυξη της περιοχής. Οι δράσεις του πακέτου αφορούν στην ανάλυση υφιστάμενων στρατηγικών κειμένων και πολιτικών, στην εύρεση βέλτιστων πρακτικών και στην ανάλυση των ροών στην περιοχή ενώ βασικό κομμάτι αποτελεί η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ εταίρων και εμπλεκόμενων φορέων στις επιβατικές μεταφορές.
  • To Ινστιτούτο για τις Μεταφορές και τα Logistics της Περιφέρειας της Εμίλια Ρομάνα (Institute for Transport and Logistics Foundation - ITL), ως συντονιστής του δευτέρου τεχνικού πακέτου για τις πιλοτικές εφαρμογές και μελέτες, παρουσίασε την προσέγγιση στη δημιουργία του πλάνου των πιλοτικών μελετών αλλά και της υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.
  • Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ παρουσίασε το τρίτο τεχνικό πακέτο που αφορά στην ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη των Πολυτροπικών Επιβατικών Μεταφορών στην περιοχή, στη δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου (toolkit) και σεμιναρίων στους φορείς των τοπικών Αρχών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην λήψη αποτελεσματικών και αποδεκτών μέτρων κινητικότητας και στην διενέργεια τεχνικών συναντήσεων με βασικούς εμπλεκομένους φορείς.
  • Τέλος, το Central European Initiative – Executive Secretariat,CEI, ως υπεύθυνος για την επικοινωνιακή πολιτική του έργου, πλαισίωσε τις τεχνικές δράσεις του έργου με τις δράσεις διάχυσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτού.

Η επόμενη συνάντηση του έργου, στην οποία θα συζητηθούν τα πρώτα αποτελέσματα του, σχεδιάζεται για το τέλος Ιουνίου 2018 στην Μπολόνια. 

Ιωάννης Λώλος

Άποψη της συνάντησης

Άποψη της συνάντησης

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.