.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Σήμερα, 3 Μαϊου 2018, επισκέφτηκαν το ΙΜΕΤ ο Πρόεδρος, κ. Κωτούλας Ιωάννης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ράπτης Οδυσσέας, της πρωτοβουλίας e-trikala, μαζί με τον Ειδικό Συνεργάτητου Δημάρχου του Δήμου Τρικκαίων, κ. Χάρη Καλλιάρα. Ξεναγήθηκαν στον εξοπλισμό και τις εφαρμογές του ΙΜΕΤ και συζήτησαν διεξοδικά δυνατότητες συνεργασίας μακράς πνοής με το ΙΜΕΤ, αλλά και άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ (ΙΠΤΗΛ, ΙΒΟ, ΙΒΕΤ), των οποίων οι Διευθυντές επίσης παρευρέθησαν στην συνάντηση. Θα εκπονηθεί σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με στοχοθεσία για εφαρμογή του στα πλαίσια ανάπτυξης παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ στα Τρίκαλα, με γραφεία και από τα 3 άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ, ΙΠΤΗΛ, ΙΒΕΤ).

e trikala στον κόμβο του ΙΜΕΤ

e trikala στο ερευνητικό αυτοκίνητο του ΙΜΕΤ

e trikala στον ερευνητικό προσομοιωτή του ΙΜΕΤ

e trikala στον ερευνητικό προσομοιωτή του ΙΜΕΤ

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.