.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Συνέδριο “Transforming Transportation 2018 “Realizing Sustainable Mobility for All in the Digital Era” διεξήχθη στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ στις 11-12 Ιανουαρίου 2018. Το παγκόσμιο φόρουμ που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για τις Μεταφορές και την Παγκόσμια Εφαρμογή Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (World bank for Transport & ICT Global Practices) αλλά και το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute), επικεντρώθηκε στο πώς οι νέες τεχνολογίες, οι ιδέες και τα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα των μεταφορών μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε μεταφορές υψηλής ποιότητας, να οδηγήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, να μειώσουν δραματικά τους τραυματισμούς και τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα των μεταφορών. Η Καθηγήτρια κα Μαρία Μποϊλέ προσκλήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα να μιλήσει σε συνεδρίαση με τίτλο: "Αποτελεσματική Συνδεσιμότητα για ένα πιο Λαμπρό Μέλλον" και συγκεκριμένα σε μια συνάντηση με τίτλο: "Πράσινη και Αποδοτική Διασύνδεση Εμπορευμάτων στις Πόλεις".

Transforming Transportation 2018 website

Transforming Transportation Logo 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.