.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

logo 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), φιλοξενεί δύο σημαντικές τεχνολογικές εκδηλώσεις το φθινόπωρο του 2018:

  • Το Ετήσιο Φόρουμ και την Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας EPoSS (Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Ολοκληρωμένων Έξυπνων Συστημάτων - www.smart-systems-integration.org) στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018
  • Το Ετήσιο Συνέδριο MNBS 2018 (Micro-Nano Bio-Systems, Μικρο-Nανο-Bιοσυστημάτων) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT) στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2018

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Έρευνας, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τοπικών φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω Ιστοσελίδα:

https://www.smart-systems-integration.org/event/eposs-general-assembly-annual-forum-2018

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τις ερευνητικές εργασίες (papers) σας ως τις 14/9/2018. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://www.smart-systems-integration.org/event/eposs-general-assembly-annual-forum-2018-and-mnbs-2018

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.