.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Είστε μικρομεσαία επιχείρηση;

Ενδιαφέρεστε για καινοτόμες λύσεις κινητικότητας και μεταφορών;

Γνώριστε τις προοπτικές που μπορεί να σας προσφέρει ο τομέας της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας!

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

green mind workshop logo

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.