.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

intend logo

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ INTEND (INtentify future Transport rEsearch NeeDs) ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ICTTE) ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο μέλημα της ΕΕ και ως εκ τούτου η  εύρεση νέων τεχνολογιών μεταφορών και η υποστήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο INTEND, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από  το πρόγραμμα Horizon 2020, είχε ως στόχο τη λεπτομερή καταγραφή και μελέτη των ερευνητικών αναγκών και προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών. Τελική επιδίωξη του έργου, αποτέλεσε η διατύπωση στόχων για το νέο πρόγραμμα μεταφορών, που θα ανοίξει το δρόμο για έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών.

Το έργο INTEND παρουσίασε τα τελικά του αποτελέσματα στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Διεθνές Συνέδριο Κυκλοφορίας και Μεταφορών στο Βελιγράδι (ICTTE). Το έργο διοργάνωσε τη δική του παράλληλη συνεδρία με σκοπό την παρουσίαση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων καθώς και άλλων μελετών σχετικών με το μέλλον των μεταφορών.  Η συνεδρία συγκέντρωσε ερευνητές, επιστήμονες και συγκοινωνιολόγους μηχανικούς των οποίων το βασικό  πεδίο ενδιαφέροντος είναι οι μεταφορές και  έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα του μέλλοντος των μεταφορών, τις τεχνολογίες και τα συστήματα μεταφορών που θα επικρατήσουν, παράγοντες που θα επηρεάσουν τις μεταφορές  αλλά και το ρόλο που μπορεί να παίξει η καινοτομία είτε αυτή προέρχεται από το ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα

Τα αποτελέσματα του καινοτόμου αυτού έργου περιλαμβάνουν:

  • Εγχειρίδιο Σύνοψης Ερευνητικών Έργων Μεταφορών, το οποίο παρουσίασε τις μελλοντικές τεχνολογίες στα τέσσερα μέσα μεταφοράς με χρονικό ορίζοντα το 2020-2035,
  • Βάση δεδομένων με συνοπτικές περιλήψεις αποτελεσμάτων από  ερευνητικά έργα στον τομέα των μεταφορών και των τεχνολογιών (εξετάστηκαν πάνω από 380 έργα) https://intend-project.eu/access-to-the-transport-research-data-repository/  
  • Κύριες τάσεις και εκτίμηση των επιπτώσεών τους καθώς και διαμόρφωση του αναγκαίου πολιτικού πλαισίου για την αντιμετώπιση τους
  • Αναγνωρισμένες βασικές μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών (future transport concepts),
  • Πλάνο του μελλοντικού συστήματος μεταφορών,
  • Ατζέντα για τις μελλοντικές μεταφορές της ΕΕ επικεντρωμένη στις ανάγκες της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα

Η ομάδα εργασίας του έργου INTEND αποτελείται από τους εξής εταίρους:  Coventry University Enterprises LTd (συντονιστής), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), University of Belgrade (FTEE), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) και το Technical University of Berlin (TUB). Οι εταίροι φέρνουν εμπειρία από συμμετοχή σε πλήθος έργων σχετικών με το μέλλον των μεταφορών όπως τα FUTRE, Mobility4EU, RACE2050, OPTIMISM και METRIC.

intend photo 1

intend photo 2

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.