.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

George Giannopoulos

Ο φαύλος κύκλος της καινοτομίας στην Ελλάδα
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕN ΜΠΟΡΟΥΝ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ
Ο ΚΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΜΕΤ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου συνδιοργανώθηκε από το ΙΜΕΤ (Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΚΕΤΑ), και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ημερίδα στο πλαίσιο του , με θέμα ευρωπαϊκού έργου Green Mind με τίτλο: “Αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας ως εργαλείο συνεργασίας και δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”. Το έργο υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα και διαδικασίες καινοτομίας ώστε να καταστούν ικανές να εκμεταλλευτούν, σε συνεργασία με τις αρχές, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις ευκαιρίες της αγοράς.

Στην εισήγησή του ο καθηγητής Γιώργος Γιαννόπουλος, Συγκοινωνιολόγος, Ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, αναφέρθηκε στην καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, αναδεικνύοντας τις παθογένειες του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Τα κύρια στοιχεία που λείπουν από τη χώρα μας είναι, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο
• Η έλλειψη ισχυρού οικονομικά ιδιωτικού τομέα, ο οποίος να έχει διάθεση να επενδύσει στην καινοτομία (με κάποιες εξαιρέσεις) και
• Η αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, που επιτελεί το ρόλο της επιλύοντας προβλήματα χωρίς να διαιωνίζει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων συνεπικουρείται από την έλλειψη Σχεδιασμού με μακροχρόνια προοπτική, την απουσία διακομματικά συνεπούς και μακροχρόνιας πολιτικής στον τομέα της καινοτομίας, αλλά και την απαξίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επιπλέον, το ασταθές φορολογικό κλίμα, η έλλειψη κινήτρων και η απουσία κονδυλίων (εκτός Ε.Ε.), σε μια μικρή αγορά όπως η ελληνική δημιουργούν ένα φαύλο οικονομικό κύκλο, από τον οποίο το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δυσκολεύεται να ξεφύγει. Είναι λοιπόν αναμενόμενο η δυνατότητα έλξης καινοτομίας να ελαχιστοποιείται.

 

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.