.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

young researchers seminar logo

Η 9η διοργάνωση του Σεμιναρίου Νέων Ερευνητών (YRS) θα πραγματοποιηθεί στις 5 - 7 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη και θα φιλοξενηθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)

και υποστηρίζεται από τους παρακάτω φορείς: [1],

 • ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) www.ectri.org
  FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories) www.fehrl.org
  FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) www.fersi.org

[1] Κάθε ένας από τους συν-διοργανωτές (ECTRI, FERSI και FEHRL) καταβάλλει 2500 ευρώ για οργανωτικά έξοδα του YRS. Κάθε ένας από τους διοργανωτές έχει έναν εκπρόσωπο στη διευθύνουσα επιτροπή (SC).


Τι είναι το Σεμινάριο Νέων Ερευνητών (YRS);
Μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα.
Το κοινό όραμα του  Σεμιναρίου Νέων Ερευνητών (YRS) είναι η προετοιμασία μιας νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών στον τομέα των Μεταφορών.

Οι στόχοι είναι:

 • Να επιτρέψει τη δικτύωση νέων ερευνητών στον τομέα των Μεταφορών που ανήκουν στα Μέλη των Υποστηρικτικών Οργανώσεων, π.χ. ECTRI, FEHRL, FERSI και από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών[2]..
 • Να εκπαιδεύσει τους νέους ερευνητές, να επεξεργαστεί, να προετοιμάσει επιστημονικές δημοσιεύσεις και να παρουσιάσει προφορικές επιστημονικές εργασίες.

Ως εκ τούτου, αυτό το σεμινάριο δεν αποσκοπεί μόνο στην επιστημονική αριστεία, αλλά και στις δεξιότητες παρουσίασης και στην ικανότητα εφαρμογής της επιστήμης στην πράξη.
[2] Since 2007, thanks to the Memorandum of Understanding between ECTRI and the Transportation Research Board from the United States, participation to the Seminar has been opened to young researchers and tutors from the US Universities.

Ποια είναι τα θέματα του Σεμιναρίου;
Οι ενδεικτικοί τομείς έρευνας που καλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου είναι οι εξής:

 • Transport economics, policy and transport behaviour
 • Transport sustainability and environment
 • Transport safety
 • Intelligent transport systems (ITS) & Traffic management
 • Transport civil and road engineering

Κατά τη διάρκεια αυτού του Σεμιναρίου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στις εργασίες που αφορούν στα παρακάτω πεδία:

 • Electrification
 • Digitalisation & Connectivity
 • Autonomous & Unmanned Transport Systems
 • Mobility as a Service (MaaS)

Ποιος καλείται να συμμετάσχει;
Οι νέοι ερευνητές υποκινούνται να συμμετάσχουν από τα ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμούς όπου απασχολούνται ή συνεργάζονται Πρόκειται για αρχάριους ερευνητές καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές / διδάκτορες που εμπλέκονται σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς έρευνας.

Θα δοθεί επίσης προσοχή στην εξασφάλιση ισορροπημένης εκπροσώπησης μεταξύ των ιδρυμάτων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Κατά μέγιστο 1 συμμετέχων ανά τομέα έρευνας για ινστιτούτα με περισσότερα από 300 άτομα.
 • Κατά μέγιστο 3 συμμετέχοντες συνολικά για ιδρύματα με προσωπικό μικρότερο από 300 άτομα.
 • Και 1 νέος ερευνητής ανά τομέα, που θα εκπροσωπεί τις ΗΠΑ.

Οι νέοι ερευνητές καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις (abstracts) σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα.
Οι διδάσκοντες είναι ανώτεροι ερευνητές από τους υποστηρικτικούς οργανισμούς αλλά και από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών (διεθνής συνεργασία μέσω του μνημονίου συμφωνίας ECTRI-TRB).

Τι προσφέρεται;
Η δομή του Σεμιναρίου είναι η εξής:

 • Προφορικές παρουσιάσεις 20 λεπτών και χρόνος 10 λεπτών για συζήτηση
 • Οριζόντια προσανατολισμένα σεμινάρια δύο τύπων:
  • μικρές συνεδρίες συγκεκριμένων θεμάτων (key-note sessions),
  • επιστημονικές μεθόδους για εργαλεία και ερευνητικές διαδικασίες.

Εκτός από τις επιστημονικές δραστηριότητες, θα πραγματοποιηθούν επίσης και δραστηριότητες δικτύωσης, όπως τεχνικές και κοινωνικές επισκέψεις, καθώς και επίσημο δείπνο.

Επιπλέον, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου SKILLFUL (http://skillfulproject.eu/), το Σεμινάριο θα προσφέρει:

 • Εξερεύνηση συνδέσεων και σχέσεων με το Συνέδριο TRA2020 με θέμα: " “Enabling the transformation - transport and mobility (r)evolution for smart, green and integrated society” and και ειδικότερα διαγωνισμό φοιτητών TRA VISIONS.
 • Υποστήριξη στους νέους ερευνητές για δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (π.χ. European Transport Research Review).

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018: Έναρξη πρόσκλησης για περιλήψεις και πρόσκληση για εκπαιδευτές.
 • 21 Δεκεμβρίου 2018: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (abstracts) και συμμετοχές εκπαιδευτών.
 • 18 Ιανουαρίου 2019: Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης περιλήψεων και οριστικοποίηση εκπαιδευτών.
 • 1 Μαρτίου 2019: Προθεσμία υποβολής εργασίας (draft paper).
 • 1 Μαρτίου έως 28 Μαΐου 2019: Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών και νέων ερευνητών.
 • 21 Μαΐου 2019: Προθεσμία υποβολής τελικής εργασίας (final paper).
 • 28 Μαΐου 2019: Προθεσμία υποβολής παρουσίασης.
 • 5 - 7 Ιουνίου, 2019: Διεξαγωγή του Σεμιναρίου Νέων Ερευνητών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σεμινάριο Νέων Ερευνητών 2019 μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.