.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

ΥΨΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που εκπροσωπεί τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Έρευνας στις Μεταφορές, ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes, https://www.ectri.org/), με 18 ψήφους έναντι 9 του Γάλλου ομολόγου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ECTRI συμπεριλαμβάνει 28 Ινστιτούτα Έρευνας στις Μεταφορές από 21 κράτη-μέλη της ΕΕ και μόλις γιόρτασε τα 15 έτη λειτουργίας του.

Η πανηγυρική εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη στην προεδρία του αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της υψηλής αριστείας, του επαγγελματισμού και της τεχνογνωσίας αλλά και της αναγνωρισιμότητας του έργου του ΙΜΕΤ (Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το ΙΜΕΤ είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα κεντρικά γραφεία του βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ενώ λειτουργεί παραρτήματα στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Ρόδο κ.ά..

Ταυτόχρονα, η εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη αναμένεται να βοηθήσει στην ακόμη πιο ευρεία συμμετοχή του ερευνητικού ιστού της χώρας μας σε ερευνητικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και στην προβολή των ελληνικών θέσεων κι επιτευγμάτων στην Έρευνα για τις Μεταφορές, ειδικότερα μάλιστα εν όψει του επερχόμενου νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας 2021-2027 (Horizon Europe-HE).

New ectri board

The Association Representatives

The Association Representatives

ECTRI 15th Anniversary

ECTRI 15th Anniversary

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.