.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Συνάντηση Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 19 Δεκεμβρίου με θέμα:

Πράσινες τεχνολογίες στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - (IMET/ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MATES.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση των νέων τάσεων στη χρήση πράσινων τεχνολογιών στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και η εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών ελλείψεων στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού στον τομέα αυτό.

Το ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας ήταν μεγάλο. Τις εργασίες πλαισίωσαν, μεταξύ των άλλων, εκπρόσωποι του  Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Oι τοποθετήσεις και παρουσιάσεις των συμμετεχόντων είχαν εξαιρετικό επιστημονικό και τεχνικό ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώθηκε η σημερινή κατάσταση στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και αναλύθηκε η έλλειψη δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η δυνατότητα δημιουργίας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης υψηλής τεχνολογίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς και τρόποι βελτίωσης της ελκυστικότητας του τομέα. Ακόμα, τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Εκπαιδευτικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας της περιοχής και η δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο την εξασφάλιση κατάλληλα εξειδικευμένου τεχνικού και εργατικού δυναμικού.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, παρουσιάζεται η ευκαιρία να υπάρξει ταυτόχρονη ανάπτυξη στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής και της σχετικής με τη ναυπηγοεπισκευή βιομηχανίας. Η ανάπτυξη αυτή θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία, το εμπόριο και τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα συμβάλλει στην ευρύτερη εξωστρέφεια της Οικονομίας της Β. Ελλάδας.

Η Συνάντηση Εργασίας έκλεισε με τη δέσμευση όλων να υποστηρίξουν το εγχείρημα και σε πρώτη φάση τη δημιουργία μίας μόνιμης Ομάδας Εργασίας που θα εξετάζει εις βάθος τις προοπτικές υλοποίησης και ανάπτυξης των στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, της Συνάντησης.

 

MATES workshop photo

MATES workshop photo

MATES workshop photo

MATES workshop photo

MATES workshop photo

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.