.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

ΙΜΕΤ: ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προθεσμία λήγει στο τέλος Μαρτίου 2019

To ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών) είναι ο κύριος ελληνικός ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους πανευρωπαϊκά. Από το 2018 το ΙΜΕΤ έχει θεσπίσει το ετήσιο βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας”. Στόχος του βραβείου είναι, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, “να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της οδικής ασφάλειας, ώστε να τύχουν ευρείας εφαρμογής στη χώρα”.
Το βραβείο απονέμεται σε Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μικτό-Νομικό πρόσωπο: υπηρεσίες, εταιρείες, σχολεία δημόσια και ιδιωτικά, δημοτικές και αυτοδιοικητικές αρχές, Περιφέρειες, κοινωνικοί φορείς κλπ.) για σχετική δράση του που έχει ξεκινήσει ή βρισκόταν σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών. Το βραβείο απονέμεται για δεύτερη χρονιά και για το 2019 η καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών είναι η 31η Μαρτίου 2019.
Οι φορείς που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής τους για το ετήσιο βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” καλούνται να υποβάλλον την υποψηφιότητά τους στη φόρμα που βρίσκεται ανηρτημένη στο επίσημο site του ΙΜΕΤ (https://www.imet.gr/awards/drasi.php) μέχρι την 31 Μαρτίου 2019 το αργότερο. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα και η βράβευση και απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο 2019 σε ειδική τελετή.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.