.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στο συνέδριο LOGISTICS SOLUTIONS VI

Την Τρίτη στις 5/2/2019 , το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στο συνέδριο LOGISTICS SOLUTIONS VI που διοργανώθηκε από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning S.A. Το συνέδριο έλαβε χώρα για πρώτη χρονιά στη Βόρεια Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (IMET/EKETA), σε μια προσπάθεια να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, φιλοξένησε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του, στις 22/1/2019, μια από τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις (think tank) του συνεδρίου.

Κύρια θεματολογία του SOLUTION VI ήταν η δομή, οι ανάγκες και οι προκλήσεις της αγοράς της Βορείου Ελλάδος καθώς και οι τρόποι προσέγγισής της από τη Νότια Ελλάδα. Συμμετέχοντες ήταν πρωτοπόρες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα και στην γενικότερη επικράτεια στον κλάδο των logistics και εμπορευματικών μεταφορών.

Η κα Δρ. Γεωργία Αυφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών του Ι.ΜΕΤ/Ε.Κ.Ε.Τ.Α., παρουσίασε στα πλαίσια του συνεδρίου καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες προκλήσεις και επεσήμανε την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με την Ελληνική αγορά ως αρωγό προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μια από τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται σήμερα στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και εξέλαβε εξαιρετικές κριτικές από τους συμμετέχοντες είναι το “Εικονικό Εμπορευματικό Κέντρο” που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου WareM&O ενώ.

Dr Georgia Aifandopoulou

HIT Team

HIT Team

Crowded room

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.