.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

odos 2020 logo

Η πρώτη Πανελλαδική ημερίδα του έργου ΟΔΟΣ 2020 (Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα ΟΔικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προΣ το 2020) πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 22.02.2019. Παρακαλώ, εγγραφείτε on-line εδώ.

Odos 2020 Web Poster

Odos 2020 Brochure

Odos 2020 Invitation

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.