.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Kick off Meeting του έργου «BE OPEN – European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport»- HORIZON 2020  που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ), ως Συντονιστής του έργου, και σε συνεργασία με το ECTRI (Ευρωπαϊκός Οργανισμός εκπροσώπησης Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Έρευνας στις Μεταφορές, ECTRI, https://www.ectri.org).

Be open kickoff meeting

Be open kickoff meeting

Be open kickoff meeting

Be open kickoff meeting

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.