.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Οι κινητές εφαρμογές του Galileo4Mobility παρουσιάζονται από 25-28 Φεβρουαρίου στο Mobile World Congress 2019 στη Βαρκελώνη. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ αντιπροσωπεύει την κοινοπραξία του GalileoMobility και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της «Κινητικότητας ως Υπηρεσία» θα αλλάξει τις προτιμήσεις των μετακινούμενων, παρέχοντας νέες ευκαιρίες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες μεταφορών.

galileo 4 mobility 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.