.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 2 και 3 Απριλίου 2019, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στο AEOLIX project meeting στα γραφεία του ERTICO στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου, ενώ από την Ελλάδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το υπουργείο μεταφορών, τον ΣΕΒΕ, την ΟΦΑΕ, τον ΕΒΕΘ και την TREDIT.

aeolix partners 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.