.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 5 Απριλίου 2019 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος επισκέφτηκε τα γραφεία του ΙΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του πρόσφατα υπογεγραμμένου Μνημονίου υ Συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, του Πανεπιστημίου Πειραιά, και του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ».

Στην επίσκεψη του, ο Καθηγητής κ. Κότιος, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια του Τομέα Θαλασσίων & Αεροπορικών Μεταφορών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Θεμάτων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ κα. Μαρία Μποϊλέ συζήτησαν πιθανούς τρόπους καθιέρωσης μιας αποτελεσματικής συνεργασίας καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργειών μεταξύ των φορέων. Στην συνέχεια, ο Καθηγητής κ. Κότιος προσκλήθηκε να επισκεφθεί τις ερευνητικές υποδομές του Ινστιτούτου και να οδηγήσει στον Δυναμικό προσομοιωτή οδήγησης.

imet papi visit 

imet papi visit

imet papi visit

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.