.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 11 Απριλίου το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε και προσέφερε άλλη μία ευκαιρία δικτύωσης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην διάρκεια της συνάντησης εργασίας με θέμα

«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον τομέα της Πράσινης και Έξυπνης Κινητικότητας»

οι 15 επιχειρήσεις που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις, τις ανάγκες και το όραμα της επιχείρησής τους. Επιπλέον συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση που ακολούθησε, με συντονίστρια την κα. Αϋφαντοπούλου, για τον καθορισμό των τομέων προτεραιότητας στους οποίους θα μπορούσαν από κοινού να επενδύσουν και να διαμορφώσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το είδος της συνεργασίας που αποζητούν οι επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την επίτευξη υγιούς συνεργατικότητας ήταν ακόμη δύο βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώθηκε η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Green mind που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.

#hitcerth #networking #cooperation #innovation

green and smart mobility industry

green and smart mobility industry

green and smart mobility industry

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.