.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ο Δρ. Ιωάννης Δ. Μπενέκος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ προέδρευσε της Τεχνικής Επιτροπής Α3 – Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) του Διεθνούς Οργανισμού World Road Association-PIARC, η οποία φιλοξενήθηκε στην Αθήνα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 6-8 Μαΐου 2019.

Στον κύκλο εργασιών 2016-2019 η Τεχνική Επιτροπή Α3 επιλαμβάνεται των ακολούθων δύο κύριων θεματικών κατευθύνσεων:

  • Της διαχείρισης των κινδύνων που αφορούν στους στρατηγικούς στόχους και στην αποστολή Οργανισμών που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο.
  • Της διαχείρισης των κινδύνων που αφορούν έργα/υποδομές του οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

risk management 1

risk management 2

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.