.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 7 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση του ερευνητικού έργου TransAID στα γραφεία της DLR στις Βρυξέλλες. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρουσίασε τις δραστηριότητες του έργου σχετικά με τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της κίνησης αυτοματοποιημένων οχημάτων, καθώς και τα σχετικά βίντεο προσομοίωσης κατά τη διάρκεια του demo event. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (https://www.transaid.eu/).

Ενδιάμεση αξιολόγηση του ερευνητικού έργου TransAID

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.