.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 9 και 10 Μαΐου 2019, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών φιλοξένησε την Εναρκτήρια Συνάντηση του ερευνητικού έργου Drive2theFuture, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Drive2theFuture, του οποίου Συντονιστής εταίρος είναι το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ, στοχεύει στην προετοιμασία των μελλοντικών χρηστών των συνεργατικών και αυτοματοποιημένων μέσων μεταφοράς και στην αύξηση της αποδοχής της αυτοματοποίησης της οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των κατηγοριών χρηστών (οδηγών, ταξιδιωτών, και των σχετικών αρμοδίων φορέων).

Ο Διευθυντής του IMET/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, ως Τεχνικός Συντονιστής και Συντονιστής Καινοτομίας του Drive2theFuture, παρουσίασε την επισκόπηση του έργου και τόνισε την αναγκαιότητα να εδραιωθεί μια άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας του Drive2theFuture, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα, στοχεύοντας στην αριστεία. Στην παρουσίασή του, ανέφερε τη σημασία της δημιουργίας μιας ισορροπημένης αλληλεπίδρασης μεταξύ του αυτοματισμού και του ανθρώπινου παράγοντα, μέσω της προσομοίωσης, της βελτιστοποίησης και του ορισμού του ρυθμιστικού πλαισίου για τις εφαρμογές αυτοματοποίησης των μεταφορών, για όλα τα μέσα μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των εμπλεκόμενων χρηστών και φορέων. Ο Δρ. Μπεκιάρης τόνισε επίσης την πολυετή εμπειρία και εξαίρετη επίδοση του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, καθώς και την πολύτιμη συμβολή του στην ανάπτυξη της έρευνας στις Μεταφορές σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κα Ευαγγελία Γαϊτανίδου, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΙΜΕΤ/EKETA, και Γενική Συντονίστρια του Drive2theFuture, παρουσίασε τις δραστηριότητες διαχείρισης του έργου, εξηγώντας τη δομή και τους ρόλους των διαφόρων εταίρων και περιγράφοντας τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίησή του. Υπογράμμισε την υψηλή τεχνογνωσία των μελών της Κοινοπραξίας, τη σημασία του έγκαιρου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του έργου και της ενεργής συμμετοχής όλων των εταίρων για την επιτυχία του Drive2theFuture.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις ανά Πακέτο Εργασίας, παρέχοντας μια σύνοψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και του σχεδιασμού για την εφαρμογή τους. Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανισμών-εταίρων συμμετείχαν ενεργά, συζητώντας τους ρόλους τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του έργου και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την έναρξη αυτής της συνεργασίας.

Το Ευρωπαϊκό  Έργο Drive2theFuture προσαρμόζει  τη συνεχή εξέλιξη των αυτόνομων οχημάτων στη ζωή όλων των κατηγοριών των  χρηστών της οδού, στοχεύοντας στη διευκόλυνση της κατανόησης και αποδοχής της συνδεσιμότητας και της αυτοματοποίησης στις μεταφορές, ενισχύοντας έτσι τη βιώσιμη εισαγωγή αυτόνομων οχημάτων στην αγορά. Το έργο εκπονείται από 31 φορείς-εταίρους, προερχόμενους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, έχει διάρκεια 3 ετών (Μάιος 2019 - Απρίλιος 2022) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος  Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.