.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 16 Μαΐου 2019 στην Ρόδο, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με συνδιοργανωτή το IMET/EKETA στο πλαίσιο του έργου “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας". Ο κ. Λ. Σδουκόπουλος, Συνεργάτης - Ερευνητής του ΙΜΕΤ, παρουσίασε την έκθεση αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης καθώς επίσης και της δομής και των προς υλοποίηση δράσεων για την ολοκλήρωση του παραδοτέου.

Μετά ακολούθησε συνάντηση εργασίας με φορείς και ΜΜΕ του κλάδου των μεταφορών την οποία διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου "RECREATE: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών".

RECREATE NAVS Conference

RECREATE NAVS Conference 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.