.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

i4Df logo

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) διοργάνωσε, στις 2 και 3 Μαΐου 2019, στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη, την 3η Συνάντηση του Governance Board του Eυρωπαϊκού ερευνητικού έργου infra4Dfuture (“i4Df”). Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 εταίροι του έργου οι οποίοι διεξήγαγαν διάλογο πάνω στην πρόοδο του έργου και αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με τη συνέχισή του και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Στόχος του i4Df, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020,  είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και μηχανισμού συντονισμού για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών υποδομών των μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει ένα κοινό στρατηγικό όραμα για τις μελλοντικές δυνατότητες υποδομών και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της καινοτομίας σε αυτές. Τελική επιδίωξη του έργου, αποτελεί η δημιουργία μιας Πλατφόρμας που θα εστιάζει σε θέματα καινοτομίας στην ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών (“infra4Dfuture Stakeholder Platform for Infrastructure Innovation and Implementation”).

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.