.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 22 και 23 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 7th technical workshop και Steering Committee meeting των έργων Crocodile 2/3, που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα CEF 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του technical workshop, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, όπου τους παρουσιάστηκαν το "Παρατηρητήριο Κινητικότητας και Κυκλοφορίας" του Smart Mobility Living Lab της Θεσσαλονίκης, αλλά και το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης σε δεδομένα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ στο πλαίσιο του έργου Crocodile 2.

Crocodile 2 Meeting in Thessaloniki

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.