.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

summer school logo

Το 1ο Θερινό σχολείο  για Digital Supply Chain & Logistics Management ξεκινά στη Θεσσαλονίκη την 1η εβδομάδα του Ιουλίου 2019.

Το Θερινό σχολείο συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,  το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και το Texas A&M Engineering Experiment Station και εστιάζει στην απόκτηση γνώσης και στην αναγνώριση των εξελίξεων για τις ψηφιακές αλυσίδες μεταφορών του μέλλοντος.

Στο Θερινό σχολείο συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι καθηγητές, λέκτορες, και επαγγελματίες του χώρου των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, και των ΗΠΑ, ενώ θα το παρακολουθήσουν  25 φοιτητές από 5 κράτη.

Το Θερινό σχολείο αποτελεί την πρώτη δράση του Competence Center for Business & Logistics Challenges που έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, την ενίσχυση της έρευνας και την επίτευξη επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω της εφαρμογής, αφενός νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αφετέρου της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Τελικός στόχος αποτελεί  η βελτίωση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων και logistics.  Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις του Competence Center σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Υπεύθυνη για τη διοργάνωση από πλευράς ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είναι η Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου και από πλευράς Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο Καθ. Δημήτριος Βλάχος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://dsclm.imet.gr/

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.