.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

sump logo

6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Groningen της Ολλανδίας

Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στο Groningen της Ολλανδίας. Το επίκεντρο της διάσκεψης ήταν η παροχή υποστήριξης σε βιώσιμες και ενεργές πόλεις στο πλαίσιο του πλαισίου των ΣΒΑΚ, δηλαδή πώς να καταστήσουμε τις πόλεις πιο βιώσιμες και φιλικές προς τα ήπια μεταφορικά μέσα.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση της Ευρώπης για όλους όσους εμπλέκονται στην υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αποτελεί το βασικό forum ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις τοπικές αρχές, τους σχεδιαστές αστικών μεταφορών, τους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, τις ΜΚΟ και άλλους σχετικούς με την κινητικότητας επαγγελματίες. Η εκδήλωση προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση, συζήτηση βασικών θεμάτων και ανταλλαγή ιδεών για τον προγραμματισμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το συνέδριο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Δήμο του Groningen.

Οι αναθεωρημένες οδηγίες για την υλοποίηση των ΣΒΑΚ υποβλήθηκαν προς αναθεώρηση από την σχετική επιτροπή. Από την έναρξή τους το 2013, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν γίνει η κύρια αναφορά για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και έχουν υιοθετηθεί ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι κατευθυντήριες γραμμές επικαιροποιήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες τάσεις στην κινητικότητα, την τεχνολογία και την κοινωνία. Σε διάφορες συνεδρίες με διαφορετικές μορφές, οι συμμετέχοντες παρείχαν τα σχόλιά τους σχετικά με το νέο προσχέδιο των οδηγιών και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για την βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ως μέλος του Συμβουλίου για την σύνταξη των νέων οδηγιών ΣΒΑΚ είχε μια ισχυρή παρουσία στο συνέδριο.

Η Δρ. Αυφαντοπούλου, συγγραφέας του νέου οδηγού ΣΒΑΚ για τις βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές, παρουσίασε το σχετικό έργο στη συγκεκριμένη συνεδρία.

Η Δρ Μαρία Μορφουλάκη ως συν-συγγραφέας του νέου οδηγού ΣΒΑΚ για μητροπολιτικές περιοχές, παρουσίασε στην αντίστοιχη συνεδρία τον συγκεκριμένο οδηγό καθώς και τα αποτελέσματα του έργου REFORM "Προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στην επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας" το οποίο συντονίζει το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ.

Το έργο REFORM, παρουσιάστηκε επίσης σύντομα από την κ. Μαρία Χατζηαθανασίου, κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνεδρίας, καθώς αποτελούσε ένα από τα έργα που εκτέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.